مجله کودک 224 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 24

طول بال: 21 متر و 80 سانتی­متر اسلحه: -5 مسلسل 6/7 میلی­متری- 6577 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 24