مجله کودک 224 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 27

مدرسه فوتبال تغییر منطقه بازی شما با این موقعیت در فوتبال آشنا هستید که تیم شما از یکی از جناح­ها در حال حمله است اما با تعداد زیاد مدافعین تیم حریف روبرو می­شود و حمله تیم، متوقف می­ماند. در این حالت، بازیکن خلاق، با «سوییچ» کردن یا تعویض منطقه بازی، بازی را از بحران خارج می­کند. در تعویض منطقه بازی، بازیکن باید با چشمانی باز و سرِ بالا، منطقه بازی و زمین را زیر نظر داشته باشد. مربیان همیشه از فوتبالیستی که با چشمان بسته و سر رو به پایین بازی می­کنند، گله­مند هستند زیرا او نمی­تواند منطقه بازی را در موقعیت مناسب عوض کند. بهترین حالت در تغییر منطقه بازی این است که هنگام توقف بازی در منطقه 1، بازیکن توپ به جناح مقابل خود ارسال کند و بهترین حالت این ارسال، هنگامی است که توپ به پشت مدافعین تیم حریف فرستاده شود. طول بال: 9 متر و 80 سانتی­متر اسلحه: دو اسلحه 20 میلی­متری هیسپانو- کانن- 454 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 27