مجله کودک 224 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 38

رابطه­ی منطقی تصویری در آینه هر کدام از این قلب­ها (آبی- سبز و قرمز) نشانه­ی یک شیء است. این اشیاء را روی ترازو قرار داده­ایم. در دو دسته­ی اوّل اگر 2 عدد قلب آبی با یک عدد قلب قرمز برابر باشد و 2 عدد قلب قرمز با یک عدد قلب سبز برابر باشد، بگویید یک عدد قلب سبز با چند عدد قلب آبی برابر خواهد بود؟! آیا تساوی سوم صحیح است یا خیر و اگر نیست چه کار کنیم تا تساوی برقرار شود؟ حداکثر سرعت: 349 کیلومتر در ساعت وزن: 16738 کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 38