مجله کودک 224 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 224 صفحه 39

جدولی با سه خانه­ی تیره! افقی 1. خام و نارس 2. نظر و عقیده 3. اجرت 5. وسیله­ی بازی کودکان در پارک­ها عمودی 1. زیاد نیست 2. رنگ کدر و تیره 3. گاهی با تب همراه است 4. دانشمند و سخنور، بیشتر با ادبیات سروکار دارد. 5. از جدایی­ها شکایت می­کند. جدول مستطیل ایستاده طول بال: 26 متر اسلحه: 14 مسلسل 7/7 میلی­متری- 4 مسلسل 7/12 میلی­متری- 2250 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 224صفحه 39