مجله کودک 477 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 477 صفحه 19

تصویر نیمهکاره اگر میخواهید این تصویر کامل شود، از شماره یک تا 27 را به هم وصل کنید. خط را دنبال کن پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: چند بادکنک؟! ساخت بدنه خودرو از مواد سبک وزنی مانند آلومینیوم، کار مهمی بود که ب ام و در سال 1940 انجام داد. با این پدیده جدید، ب ام و توانست در مسابقات ایتالیا انجام میگرفت، برنده شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 477صفحه 19