مجله نوجوان 10 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 10 صفحه 27

شیرفروش دوره­گرد شیرفروش باید اول، با استفاده از ظرف 3 لیتری، 3 لیتر شیر در ظرف 7 لیتری بریزد و سپس دوباره ظرف 3 لیتری را پر کرده و داخل ظرف 7 لیتری بریزد. تا اینجا 6 لیتر شیر در ظرف 7 لیتری و 4 لیتر شیر در ظرف 10 لیتری باقی مانده است. شیرفروش دوباره ظرف 3 لیتری را پر از شیر می­کند و آن را در ظرف 7 لیتری خالی می­کند تا پر شود. از آنجایی که ظرف 7 لیتری، فقط یک لیتر گنجایش دارد، 2 لیتر شیر در ظرف 3 لیتری باقی می­ماند، حالا اگر ظرف 7 لیتری پر شده را در ظرف 10 لیتری خالی کرده و 2 لیتر شیر باقی مانده در ظرف 3 لیتری را در ظرف 7 لیتری خالی کند، می­تواند با یک بار پرکردن ظرف 3 لیتری و اضافه کردن آن به 2 لیتر شیری که در ظرف 7 لیتری باقی مانده است، 10 لیتر شیر را دقیقاً به دو قسمت 5 لیتری تقسیم کرده و 5 لیتر آن را بفروشد. عملیات بالا را می­توانید در این جدول مشاهده کنید: جمع همه سطرها باید برابر با 10 باشد. پاسخ معمای شیرفروش در نهایت 5 لیتر شیر از ظرف 10 لیتری جدا می­شود. ظرف 3 لیتری ظرف 7 لیتری ظرف 10 لیتری 0 0 10 3 0 7 0 3 7 3 3 4 0 6 4 3 6 1 2 7 1 2 0 8 0 2 8 3 2 5 0 5 5 پاسخ جدول شماره 9

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 10صفحه 27