مجله نوجوان 10 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 10 صفحه 31

سرگرمی معمای زنبور طلایی معلم وقتی که داشت درس حشرات را شرح می­داد، یک زنبور روی تخته سیاه نشست و حسن آن را دید و به نفر سمت راست و دوست سمت چپش گفت. آنها هم خبر را به دو نفر دیگر گفتند و به همین ترتیب... حالا با توجه به این که خبر در ظرف نیم دقیقه از یک شاگرد به دو شاگرد دیگر می­رسد و به این ترتیب تمام کلاس در عرض دو دقیقه و نیم از این خبر آگاه می­شوند، بگویید در این کلاس چند دانش آموز وجود دارد؟ از راست به چپ 1- عدد منفی- حاضر- جگر سفید 2-اندازه- بینی آن را حس می­کند- نشانه و کوچک­ترین جزء قرآن 3- راه میان­بر- از دام­هاست- جوی خون- شهری در نزدیک تهران 4- همان نهنگ است - کنار ضمیر اشاره به دور 5- پهلوان- خیس- داخل - دروازه دهان 6- مکان- بالا- آتش 7- یکی از گل­هاست- چهره و صورت - ردیف- مادر ورزش­هاست 8- یاور- خاندان- رفوزه 9- مخفف اگر- زهر- رطوبت- ناشنوا 10- هزار کیلو- خط کش گونیادار- جابه جایی هوا 11- غذای اسب- روستا از بالا به پایین 1- یکی از نیروهای نظامی است 2- به تالار بزرگ گویند- رنجور و ناتوان 3- بدن 4- نشانه پاکی است- تیره- در محرم به همراه دسته­ها می­نوازند 5- قدرت - نارسیده و کال 6- مایه حیات است 7- نزدیک نیست- از وسایل ماهیگیری است- جد 8- دام شیرده- گناه 9- حرف همراهی 10- سلطان حیوانات - لقبی است در انگلستان- طرح دانش­آموزی آموزش و پرورش برای کار در گذشته 11- یکی از سرداران شهید استان تهران است

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 10صفحه 31