مجله نوجوان 65 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 65 صفحه 11

سرشاخه های نور در جمهوری اسلامی ، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام ، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند . 11/8/57 ـ مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات . 10/12/57 ـ بیانات در روز ورود به قم امام و قرآن قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطۀ جمع همۀ مسلمانان بلکه عائلۀ بشری ، از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمد صلّی الله و آله و سلم تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید برساند و این ولیدۀ « علم الاسماء » را از شرّ شیاطین و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاء الله ، معصومین ـ علیهم صلوات الاولین و الآخرین بسپارد تا آنان به هر که صلاح بشریت است بسپارند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 65صفحه 11