مجله نوجوان 65 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 65 صفحه 34

آسمانی ها وضو کفارۀ گناهان کوچک است اسلام به پاکی جسم و روح اهمیّت زیادی داده است ، برای بهداشت تن ، دندان ، لباس ، منزل ، ظرف ، کوچه ، غذا ، هوا ، آب و . . . دهها حدیث آمده است . اسلام میکروب را شیطان و عامل فقر و مرض دانسته است . از امام هشتم علیه السّلام سؤال می کنند چرا وضو بگیریم ؟ می فرماید : برای سه چیز : 1 ـ نظافت برای جسم 2 ـ نشاط برای روح 3 ـ تقرّب به خدا برای آن جهان وضو با آب سرد سفارش شده ، حتّی فرموده اند : صورت را خشک نکنید . آری ! آب سرد هر چه بیشتر روی پوست بماند در نشاط نقش بیشتری دارد . وضو جزئی از ایمان است ، نورانیّت و صفای درونی می آورد ، نشاط آور و کسالت زُِدا است ، به علاوه نظافت جسم را نیز همراه دارد . وضو انسان را آمادۀ نیاز می سازد . فیض کاشانی گفته است : یک مرتبه از مادیّت برخواستن و به معنویّت کوچ کردن دشوار است . وضو کفّارۀ گناهان کوچک است ، و خوب است انسان در همۀ احوالات با وضو باشد ؛ و حتّی هنگام خوابیدن هم وضو بگیرد ، بی وضو دست زدن به خطّ قرآن و نام خدا و پیامبر و امامان حرام است ؛ طهارت به منزلۀ ورود به محضر خدا است . البتّه طهارت مراتبی دارد ، از جمله : طهارت ظاهر ، از نجاسات و آلودگی ها . طهارت اعضاء ، از گناهان و جرایم . طهارت روح ، از مفاسد و رذائل اخلاقی .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 65صفحه 34