مجله نوجوان 69 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 69 صفحه 15

سوژه طلایی گُل ای گل فروش ، گل چه فروشی به جای سیم وزگل عزیزتر چه ستانی به سیم گل رنگ و عطر و بو اگر خداوند گلها را ، تنها گلها را در صفحۀ رنگارنگ طبیعت خود نیافریده بود ، چه اتفاقها که نمی افتاد . خدا دشتها و کوهها و صخره ها را خلق کرد و اراده کرد که دشت و صحرا را به زیباترین رنگ های عالم بیاراید و عطری از عالم ملکوت را در جهان پراکنده کند . خداوند گل ها را آفرید و آن را به انسان هدیه داد . گل ها رنگ و بوی بهشت را با خود به خانه های زمینی انسان آوردند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 69صفحه 15