مجله نوجوان 86 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 86 صفحه 9

حبیب بابایی پوشش و آرایش اشکانیان نویسندگان کهن و کاوش های باستان شناسی ، برخی اطلاعات جسته و گریخته از جامعه ی بزرگ اشکانی و زندگی روزمره ی آنان را به ما می دهند . پارتیان ، گوشت شکار و نان و میوه ی تازه و سبزی و اگر برایشان میسر بود ، ماهی می خوردند . از خاصیت سبزیها و ادویه ها آگاه بودند ولی از شیوه ی آشپزی ایشان اطلاعی در دست نیست . طبقات اشراف و بازرگانان از راه تجارت و بهره گیری از روستاییان از زندگی خوشی برخوردار بودند . در رأس جامعه اشکانی پادشاه قرار داشت که معمولا دسترسی به او سخت بود . تاج و تختخوابش زرین بود و آنها که به دیدنش می رفتند ، باید هدی های تقدیم می کردند و قبا و شلوار شاهان و شاهزادگان ، جواهر نشان بود . کمربند های مرصع بر کمر می بستند و گاهی نیم تن های تزیین شده بر بالای لباس های دیگر می پوشیدند . سوزن دوزی هم در لباس های مردان و زنان به کار می رفت . مناسب شلوار های پوششی بیابانگردانه و مناسب سوارکاری بود . یکی از نویسندگان رومی درباره پارتیان گفته است : «بر پشت اسب به جنگ و مهمانی بروید و کار های عمومی و خصوصی خود را انجام می دهند و بر پشت اسب سفر می کنند و بر آن می ایستند و داد و ستد و صحبت می کنند .» در بخش های گرمسیری از پارچه های نازک تر برای قبا و شلوار بهره می گرفتند . هنگام سوارکاری از مچ پیچ چرمی یا پارچ های که با بندهایی بسته می شد ، استفاده می کردند و دشن های هم به کمر می بستند . کشاورزان و کارگران ، قبایی کوتاه داشتند و لباسی می پوشیدند که بر دور پاها پیچیده می شد . بیشتر مردان ، ریش دار بودند و موها را بلند می کردند تا در هنگام سواری و جنگ ترسناک و خشن به نظر بیایند . زنان ، قبایی تا زانو بر تن می کردند . پوشش های معمول آنان بیشتر عبارت بود از نیم تاجی فلزی و دستاری بلند که بر روی آن شنلی افکنده می شد . گیسوان را به شیوه ی یونانیان آرایش می کردند و از میان سر ، فرق می گشودند . جواهرات نیز بر تأثیر آرایش آنان می افزود . در سوریه کارگاه های شیشه سازی ، شیشه هایی سخت برای ساختن جواهرات مصنوعی که در گردنبند و دستبند به کار می رفت ، می ساختند . زنان خوش پوش اشکانی جواهرات زیادی به کار می بردند . مردان نیز انگشتان را با انگشتر و جامه ها و کفش های نرم خویش را با سنگها و مروارید های پربها می آراستند . عطر ، این آرایش را تکمیل می کرد که در تأیید این مطلب باید گفت در نقاط مختلف از قلمروی اشکانیان ، شیشه های مخصوص عطر پیدا شده است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 86صفحه 9