مجله نوجوان 93 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 93 صفحه 18

آسیب نخاعی چیست؟ نخاع ما درست مثل کابل تلفنی است که بین مغز به عنوان مرکز تلفن و اندامهای حسی و حرکتی به عنوان مشترکین قرار گرفته است. با آسیب دیدن نخاع در محل ضربه، اول خونریزی و تورم در نخاع ایجاد می شود و بعد، بسته به سطح ضایعه، یک حباب در نخاع به وجود می آید که باعث قطع شدن مسیر و از دست دادن همه یا بخشی از حسها و حرکات می شود. نقطۀ آسیب در هر کجای نخاع که باشد ، بالای آن درست عمل می کند و صدمه ها در نواحی پایین آن دیده می شود. مثلا کسانی که از آسیبهای گردن رنج می برند، همه یا بخشی از حرکات دستها و پاهایشان را از دست داده اند در حالیکه کسانی که از ناحیۀ کمر آسیب دیده اند، مشکلی در حس و حرکت دستهایشان ندارند بلکه مشکلات آنها مثلاً در پاهایشان بروز می کند. راههای پیشگیری از آسیب نخاعی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. در مورد آسیب نخاعی انجام اقداماتی مثل بستن کمربند ایمنی در خودرو، ورزش کردن و بلند کردن اجسام به روش درست، شیرجه نزدن در جاهایی که عمق آن کافی نیست، موتور سیکلت سوار نشدن و ضربه نزدن با سر از بهترین راههای پیشگیری از آسیب نخاعی است. آسیب نخاعی با قطع نخاع چه فرقی دارد؟ همانطور که پیشتر گفته شد، اگر نخاع را مثل یک کابل تلفن در نظر بگیریم، در آسیب نخاعی بخشی از این کابل از میان رفته و عملکرد آن مختل می شود در حالیکه در قطع نخاع، ارتباط میان مغز و اندامها به طور کامل قطع شده و کلیه حرکات ارادی و غیر ارادی و حسهای زیر محل آسیب ، از دست داده می رود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 93صفحه 18