مجله نوجوان 93 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 93 صفحه 19

مهر های بدن ما مهره ها ، استخوانهایی هستند که از نخاع ما محافظت می کنن و نخاع در وسط این مهر ها قرار گرفته است. مهره ها به صورت منظم بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. آنها ستون فقرات را می سازند که در واقع ستون بدن است ولی حالت انعطاف پذیری دارد. مهره ها به وسیلۀ رباطهایی به هم وصل شده اند که وجود همین رباطها باعث ایستایی ستون فقرات ما می شود. ما 30 مهره داریم. 7 مهرۀ گردنی، 12 مهرۀ پشتی ، 5 مهرۀ کمری ، 5 مهرۀ خارجی و یک مهرۀ دنبالچه/. اعصاب نخاع سی و یک جفت عصب از نخاع خارج میشود و عملکرد قسمتهای مختلف بدن را کنترل می کند. این اعصاب عبارتند از : 8 عصب گردنی که کنترل گردن ، بازو و دستها را به عهده دارند. 12 عصب پشتی که کنترل تنه و عضلات بالایی شکم را به عهده دارند. 5 عصب کمری که کنترل عضلات پایین شکم و اندامهای تحتانی را به عهده دارند. 5 عصب خارجی که کنترل قسمتهای پایینی اندام تحتانی و عملکرد روده و مثانه را کنترل می کنند و یک عصب دنبالچه. آسیب نخاعی کامل و ناقص بعد از بروز حوادثی که پزشک را به آسیب نخاعی مشکوک می کند، اقدامات اولیه ای برای بیمار صورت می گیرد. از جمله ثابت کردن مهره با کمک یک عمل جراحی نسبتا ساده . مرحلۀ بعدی بررسی میزان آسیب نخاعی است که بر اساس امتحان 10 عضلۀ اصلی در هر طرف بدن و 27 نقطۀ حسی از پیش تعیین شده است. بعد از این مرحله، MRI مقدار آسیب نخاعی را مشخص می کند . پزشک سعی می کند کامل بودن یا ناقص بودن آسیب را بررسی کند. اگر نخاع را به یک کابل تلفن تشبیه کنیم، آسیب کامل به معنی قطع کلیۀ خطوط ارتباطی و آسیب ناقص به معنی صدمه دیدن بخشی از این کابل است. معمولاً با از بین رفتن تورم و جذب خونمردگی حاصل از ضربه، بخشی از حسها و حرکتهای فرد آسیب دیده باز می گردند ولی با مرور زمان از این پیشرفتها کاسته شده و بالاخره به نقطه ای می رسند که وضعیت بیمار تقریبا ثابت می شود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 93صفحه 19