مجله نوجوان 93 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 93 صفحه 20

ترمیم نخاع آسیب دیده در چین در کشور چین از سلولهای بنیادی برای ترمیم نخاع آسیب دیده استفاده می شود. سلولهای بنیادی را از مغز استخوان و یا بند ناف جنین می گیرند. سلولهای بنیادی سلولهای بی هویتی هستند یعنی تمایز یافته نیستند و در هر جایی از بدن که قرار بگیرند، خود را مشابه سلولهای بافت همجوار می کنند. در سلول درمانی با کمک سلولهای بنیادی ، سلولها در محل ضایعۀ نخاعی قرار می گیرند و در اثر همجواری با نخاع، به سلولهای عصبی تبدیل شده و قسمت قطع شده را ترمیم می کنند. اما این روش معایبی دارد. از جمله آنکه سلولهای بنیادی جنینی از بدن شخص برداشته نشده اند و امکان رد پیوند وجود دارد. از سوی دیگر این سلولها چنانکه از نام جنینی پیداست، در مرحلۀ تکثیر قرار دارند و خطر تبدیل شدن انها به بافتهای سرطانی و تومورال همیشه وجود دارد. نکتۀ بعدی در مورد سلولهای بنیادی،هویت نداشتن آنهاست که در اثر کوچکترین خطایی در محل قرار گیری سلول،ممکن است به جای سلولهای عصبی به سلولهای دیگری تبدیل شوند که وضعیت را برای بیمار دشوارتر می کند. سلول درمانی در کشور روسیه روسیه هم جزو کشورهایی است که برای درمان آسیبهای نخاعی از روش سلول درمانی استفاده می کند. در این کشور از کشت و تکثیر سلولهای مخاط بینی فرد آسیب دیده برای درمان آسیب نخاعی او استفاده می کنند آنها متوجه شده اند که سلولهای مخاط بینی، قابلیت عملکرد سلولهای عصبی را دارند. اما این روش هم در نوع خود مخاطره آمیز است. چون سلولهای مخاط بینی انسان در معرض عبور هوا قرار دارند و به ویروسهایی آلوده هستند. ویروسها آنقدر ریزند که وارد سلولهای ما می شوند و با کشت سلول، آنها هم تکثیر می شوند. بسیاری از آسیب دیدگان نخاعی که در روسیه سلول درمانی شده اند از بیماریهای ویروسی مثل مننژیت رنج می برند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 93صفحه 20