مجله نوجوان 93 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 93 صفحه 21

یک انسان یک انگیزه گاهی وقت ها انگیزه های قوی ، ناممکن را ممکن می سازد . خانم فیروزی یکی از کسانی است که با کمک انگیزه ای بسیار قوی ، کار بزرگی را برای همه بیماران آسیب نخاعی انجام داد . 12 سال پیش او برای زیارت به مسجد جمکران رفت . او در جمکران با تعدادی از جانبازان ضایعه نخاعی مواجه شد . مردانی که به سبب ایمان قوی شان ، روحیه بسیار خوبی داشتند . اما از شرایط جسانی خوبی بهره مند نبودند . خانم فیروزی به شدت غمگین شد . او به خود نهیب زد که با کمک دانش و تخصص ، وظیفه دارد برای جانبازان نخاعی کشور کاری کند و کاری کرد کارستان . او متوجه شد که سلول های شوان توانایی ترشح ماده ای به نام NGF را دارند که این ماده در محل آسیب های نخاعی ، می تواند باعث جوانه زدن آکسون های جدید در محل ضایعه شود و آن را ترمیم کند . او برای رسیدن به نتیجه نهایی به همکاری با پزشک مغز و اعصاب نیاز داشت تا حاصل آزمایشاتش را بر روی موش های آزمایشگاهی ببیند . دکتر صابری پزشک مغز و اعصابی بود که با او همکاری کرد . آن ها به طور تجربی موش ها را دچار آسیب نخاعی کردند و بعد سلول های شوان خود آن ها را به محل آسیب تزریق کردند . نتیجه شگفت آور بود . چون موش های مورد آزمایش ، یک هفته بعد از تزریق سلول های شوان به محل آسیب ، هیچ نشانه ای از بهبودی نداشت . یک ماه بعد ، اندک حرکتی در پاهایشان به وجود آمده بود ، 60 روز بعد موش ها راه می رفتند ولی پاهایشان هماهنگ عمل نمی کرد و 240 روز بعد ، موش ها راه می رفتند . هماهنگ و باور نکردنی ! روش سلول درمانی کشور ما منحصر به فرد و کاملاً بی خطر است . در این روش که انقلابی در دردمان آسیب های نخاعی به شمار می رود ، از سلول های شوان استفاده می شود . سلول شوان فرد آسیب دیده از عصبی در پشت پای او و طی یک عمل جراحی سرپایی برداشته می شود . این سلول در محیط کشت بسیار حفاظت شده ای تکثیر می شود و معمولاً بعد از دو هفته تا یکماه به غلظت کافی می رسد . عمل جراحی پیوند نخاع در ایران با تزریق سلول های شوان به محل آسیب صورت می گیرد . این عمل کاملاً بدون خطر و عارضه است ، چون سلول ها از بدن خود فرد برداشته شدند ، امکان رد پیوند وجود ندارد . سلول های شوان جزو سلول های عصبی و بالغ و تمایز یافته اند پس به سلول دیگری تبدیل نمی شوند . و رشد و تکثیر غیرطبیعی آن ها منتفی است . چرا که در مرحله جنینی نیستند . ضمناً این سلول ها از بدن خود فرد برداشته می شوند و ویروس اضافی وارد بدن نمی کنند . بیماران برای سلول درمانی ، باید دارای شرایط خاصی باشند . یکی از مهم ترین این شرایط ، سالم بودن اندام های تحتانی زیر محل آسیب است . در این موارد بیمارانی که بعد از بروز آسیب نخاعی ، امید خود را از دست نداده اند و با فیزیوتراپی و ورزش از لاغر شدن ماهیچه هایشان جلوگیری کرده اند . حاصل تلاش هایشان را می بینند و نامزدهای بهتری برای سلول درمانی هستند . وقتی رنج در می زند . . . هیچ وقت شده که به بسته شدن پلک هایتان فکر کنید ؟ هیچ وقت شده که به راه رفتنتان فکر کنید ؟ هیچ وقت شده که به پاهایتان فکر کنید و برایش احترام قائل باشید ؟ وقتی دستتان می سوزد و آن را عقب می کشید ، هیچ وقت به جز درد سوختگی به چیز دیگری فکر کرده اید ؟ هیچ وقت دلتان برای احساس سردی قطره باران بر روی پاهایتان تنگ شده است ؟ باور نمی کنید ، اما . . . . دل من برای همه اینها تنگ شده است . از درد دل های یک دوست آسیب نخاعی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 93صفحه 21