مجله نوجوان 128 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 2

صاحب‏امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (س) سال سوم- شمارۀ16 آداب دانان دیگرند............................................................ 3 داغه! داغه!...................................................................... 4 فتح مکه و آغاز دوران ثبات................................................ 8 هنر برای همه................................................................... 10 دیروز با ما کسی بود......................................................... 12 شورۀ سر....................................................................... 14 کاغذ نمکی...................................................................... 15 جدول............................................................................ 23 جنگل انتظار.................................................................. 24 در کوچه باغ حکایت......................................................... 26 حُکماً از این فقره سریالها متّصل دیده‏اید!........................... 28 سیاست ما عین دیانت ماست......................................... 30 پرسش و پاسخ پیرامون ویندوز ویستا................................ 32 دوباره جمعه‏ای رد شد، دعا کن........................................ 34 توزیع و‏امور مشترکین: فکس: 66712211 تلفـن: 66706833 مدیرمسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء‏ - محسن وطنی دبیرتحریریه: زهراسادات موسوی محسنی مدیر هنری: حامدقاموس‏مقدم Hghm97@gmail.com صفحه‏آرایی: لیلا بیگلری گروه‏هنری: سروش‏مسعودی سارا قاموس‏مقدم پریسا پیاده‏روی‏مقدّم مجیدصالحی نعیم تدیّن اعضای تحریریه: اسماعیل امینی قربان ولیئی ناصر فیض محمد‏رضا تقی‏دخت مژگان بهمنش دلارام کارخیران افسون حضرتی حبیب بابایی محسن رخش خورشید مریم شکرانی سارا جمال‏آبادی عبدالله مقدّمی مسعود اختری مدیر اجرایی: هیرو نامداری ویراستار: حسام‏الدین قاموس مقدم تلفکس: 88836792 پست الکترونیک: Doost_nojavanan@yahoo.com

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 2