مجله نوجوان 128 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 27

در آینۀ شعر منشین با بدان که صحبت بد، گر چه پاکی، تو را پلید کند آفتاب- ارچه روشن است- او را پاره‏ای ابر، ناپدید کند (سنایی) حکیم سنایی غزنوی می‏گوید با افراد بد دوست نشو و با آنها معاشرت مکن؛ زیرا هر چند خود تو پاک و خوب باشی ، همنشینی با آنها، تو را نیز ناپاک می‏کند. همچنان که آفتاب با آن که بسیار درخشان و نورانی است، اگر تکه ابری روی آن را بپوشاند، ناپدید می‏شود و نورش به ما نمی‏رسد. دوستی با خوبان، نهال خوبی را در سرزمین روح ما می‏کارد و اشتیاق به نیکی را سبب می‏شود. خوشبخت کسی است که دوستِ خوب دارد. دوستِ خوب کسی است که ما را به یاد خدا بیندازد و در راه کمال، همراه ما باشد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 27