مجله نوجوان 128 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 30

سیاسی مرتضی سورج بازی بزرگان هیچ آدمی نمی‏تواند منکر این موضوع شود که سیاست یک بازی است. مثل یک بازی اصول و قواعد دارد و دقیقاً مثل یک بازی برنده و بازنده به جا می‏گذارد. این بازی خیلی کم به تساوی کشیده می‏شود و در بیشتر موارد طرف بازنده نابود می‏شود. این نابودی گاهی به معنی حذف یکی از طرفین بازی از صحنۀ قدرت، گاهی به معنی خسارت اقتصادی غیر قابل جبران و گاهی به معنای کشته شدن خیل عظیمی از مردم بی‏گناه است. این بازی، بازی خطرناکی است و اصلاً مورد علاقۀ بچّه‏ها نیست ولی بزرگترها به این بازی خیلی علاقه دارند تا جایی که بیشترین گپ و گفتشان در بهترین مهمانیها بحثهای سیاسی است. وقتی در این جهان زندگی می‏کنید از اینکه سیاسی باشید گریزی ندارید پس چه خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید مجبورید قواعد این بازی خطرناک را یاد بگیرید. سیاست ما عین دیانت ماست دین اسلام یک دین اجتماعی است و از این جهت با ادیان دیگر که فقط به تعالی فردی انسان توجه کرده‏اند، متفاوت است. اسلام سعادت اجتماعی بشر را نیز مدّ نظر دارد و احکام اجتماعی اسلام فقط زیر سایۀ حکومت اسلامی قابل اجراست. با این نگاه در خواهیم یافت که اسلام بدون حکومت اسلامی دین کاملی نیست و بدون حکومت اسلامی اجرای کامل دستورات اسلام امکان پذیر نیست. بسیاری از موضع گیریهای سیاسی ما، مواردی است که مستقیماً به دستورات دین ما برمی‏گردد یعنی نوع خاصّی موضع گیری تکلیف شرعی ما می‏شود مخصوصاً مواقعی که بحث دفاع از مظلوم پیش می‏آید. مثل آنچه در کربلای حسینی اتفاق افتاد یا آنچه در فلسطین در حال وقوع است. موضع گیری سیاسی بر اساس دستورات دینی یعنی همان جمله معروف شهید مدرّس که فرمودند: «سیاست ما عین دیانت ماست».

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 30