مجله نوجوان 147 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 147 صفحه 15

کاغذنمکی یاد گرفتن پسر: بابا جون من دیگه همه چیز بلدم. پدر: از کجا می­دونی پسرم؟ پسر: آخه امروز معلممون بهم گفت: پسر جون من دیگه نمی­تونم بهت چیزی یاد بدم. املت بچّه: مامان نهار چی داریم؟ مادر با عصبانیت: زهرمار بچه: آخ جون از شر املت راحت شدیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 15