مجله نوجوان 149 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 149 صفحه 3

سرمقاله خوبیهاوبدیها قسمت چهارم ترازوی حق ممکن است آدمها در ظاهر طوری وانمود کنند که نمی­دانند کاری که می­خواهند انجام بدهند خوب است یا بد ولی در هر کس قوۀ­ای وجود دارد که بعضیها به آن وجدان می­گویند و برخی آن قوّۀ نشخیص می­نامند و بعضی دیگر آن را دل می­دانند و اعتقاد دارند این قوّۀ درونی مانع کار بد می شود. در هر حال آدمها به راحتی ته دلشان می­فهمند کاری که می­خواهند انجام بدهند خوب است یا بد. حتی در بیشتر موارد همان نیروی درونی آنها را از عقوبت کارشان آگاه می­کند ولی همانطور که پیش از این گفتیم ،شیطان یا با زیاد جلوه دادن آن عمل بد، شخص را مجاب می­کند که در راه زشتی که انتخاب کرده است قدم بردارد یا اینکه با انسان وارد معامله می­شوند و سودهایی را که ممکن است در صورت ارتکاب به آن عمل نصیب انسان شود به او یادآوری می­کند، اما در نهایت، این خود شخص است که آن عمل زشت را انتخاب می­کند و از خودش بدی بروز می­دهد. انسان وقتی به این وسوسۀ شیطان تن می­دهد در واقع اعمال زشت و بد را برای خود توجیه می­کند و حتی ممکن است آنقدر خودش هم این توجیهات را جدّی بگیرد که منتظر اجر و پاداش نیک هم باشد. کسانی که اعمال خود را با ترازوی قرآن و ائمۀ اطهار می­سنجند هیچگاه در این دام شیطان نمی­افتند و خوبی را می­پذیرند هر چند که در ظاهر با منتطقی که پیش روی دارند، همخوانی نداشته باشد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 149صفحه 3