مجله نوجوان 149 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 149 صفحه 9

فصل طرب دست افشان به سر کوی نگار آمده­ام پای کوبان ز پی نغمۀ تار آمده ام حاصل عمر اگر نیم نگاهی باشد بهر آن نیم نگاه با دل زار آمده­ام باده از دست لطیف تو در این فصل بهار جان فزایند که در این فصل بهار آمده­ام مطرب عشق کجا رفته در این فصل طرب که به عشق و طریش باده­گسار آمده­ام در میخانه گشاینده که از مسلخ عشق به هوای رخ آن لاله عذار آمده­ام جامۀ زهد دریدم رهم از دام بلا باز رَستم ز پی دیدن یار آمده­ام به تماشای صفای رخت ای کعبۀ دل به صفا پشت و سوی شهر نگار آمده­ام

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 149صفحه 9