مجله نوجوان 165 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 5

مراقبت محیط زیست و حیوانات باشید اگر می‏خواهید مثل خارجیها پیشرفت کنید باید خیلی به حیوانات احترام بگذارید چرا که در غرب، حیوانات خیلی احترام دارند و هر کس که به حیوانات احترام نگذارد خیلی بی‏شخصیّت است. مهمترین دغدغه‏های انسان غربی این است که نهنگهای قطب شمال در گل گیر نکنند و نسل ببرهای استوایی منقرض نشود ولی اینکه در عراق و افغانستان و فلسطین چند انسان در طول یک هفته کشته، زخمی یا زندانی می‏شوند هیچ اهمّیتی ندارد. اصلاً انسان مخصوصاً اگر غربی نباشد زیاد اهمّیت ندارد چون انسان به این سادگی نسلش منقرض نمی‏شود. انسان غربی باید همیشه حواسش باشد که گربه‏های ولگرد گرسنه نمانند ولی اینکه چه قدر انسان در دنیا در فقر و بدبختی به سر می‏برند، کوچکترین اهمّیتی برای او ندارد. اصل کلّی در غرب این است که همیشه محیطزیست از زیست‏کنندگان غیر حیوانی یعنی انسانی آن بسیار بسیار مهمتر است. شادیهایتان را با دیگران قسمت کنید اگر می‏خواهید مثل خارجیها خوشبخت باشید، خب باشید ولی یادتان باشد که وظیفۀ انسانی شما حکم می‏کند که این شادی و آزادی را به دیگر کشورهای جهان نیز صادر کنید. همۀ انسانها باید شاد و هپی زندگی کنند و شما باید این شادی را به کشورهای توسعه نیافته و غیر هپی هدیه کنید. حالا اگر آن کشورها مثل عربستان و امارات متحدهعربی و اینها شادی از نوع غربیها را پذیرفتند که شما شادیها را بدهید و نفت بگیرید و بروید پی کارتان؛ اما اگر مثل عراق و افغانستان و این جور کشورها، مردم از شادی و آزادی از نوع غربی خوششان نیامد شما باید دلتان برای آنها بسوزد و به زور آنها را شاد کنید. برای هدیه کردن شادی و آزادی به مردم این کشورها گاهی مجبور می‏شوید که از توپ و تانک و تفنگ هم استفاده کنید. البته در این راه افراد بی‏گناه زیادیکشته می‏شوند ولی اصلاً اهمّیتی ندارد. مهم شادمانی و آزادی مردم جهان است. مرگ برای همسایه اگر خواستید مثل خارجیها خوشبخت باشید باید طرفدار صلح باشید. غربیها خیلی طرفدار صلح هستند. البته در کشور خودشان ولی از آنجایی که دیگران مثلاً کشورهای خاورمیانه صلح را دوست ندارند و ارزش آن را نمی‏دانند، خارجیها بر سر هر چیزی که می‏خواهند جنگ کنند باید یادشان باشد که برای جنگ و دعوا به میدان جنگی خاورمیانه بروند و در کشورهای خاورمیانه بر سر منافعشان جنگ راه بیندازند. خارج به این قشنگی حیف نیست که در جنگ ویران شود؟!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 5