مجله نوجوان 165 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 16

یاد دوست بال سبز قنوت خبر این بود آفتاب شکست پشت ما پشت انقلاب شکست زخم خوردیم زخم مرگ، خدا شد ز ما روح انقلاب جدا کاش هفتاد بار می‏مردیم زخم این مرگ را نمی‏خوردیم آه یک قرن علم و تقوا کو؟ چهارده قرن شوق زهرا کو؟ روی سجاده جای او خالی ست نیست تقوا عبای او خالی ست دیگر امید برگ و باری نیست قامت عاشقان بهاری نیست وارث آفتاب عصمت کو؟ حامل بیرق عدالت کو؟

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 16