مجله نوجوان 165 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 32

طراح جدول: ابوالفضل رشنین سرگرمی افقی 1- پایتخت انگلیس- عامل بیماری 2- کسی که لشگر را رهبری می‏کند 3- اثر خیسی- آسان- ضمیر سوّم شخص مفرد 4- تنها- طاقچه- بر سر عروس می‏ریزند (از آن طرف) 5- عدد فوتبال- حیوانی دو زیست- حرف دوم از الفبای انگلیسی 6- مجسمه -تختۀ چوب 7- تحفه و هدیه- ساز چوپان 8- پایه و اساس- خاک کوزه‏گری- شهر فردوسی 9- شراب- حیوان نجیب- زهر 10- کاشف مولد بیماری سل 11- حیوان خانه به دوش- قصّۀ طولانی عمودی 1- از مواد غذایی سرشار از کلسیم- فالگیر 2- نوعی انرژی 3- ازآلات موسیقی- رتبۀ ورزش رزمی- بی‏پرده 4- پرستار- آقا و سرور- جام 5- ابر نزدیک به زمین- شغلش پر سر و صداست- پنج آذری 6- جادۀ حیوانات اهلی- گرفتاری 7- واحد پول ژاپن- گریز- هماهنگ 8-ازسبزیجات-تکرارشنوعی بازی است- دست نخورده 9- راه - چغندر پخته- تا 10- مادر دریاها 11- متضاد درون- طناب

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 32