مجله نوجوان 165 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 33

گردآوری و ترجمه: مهندس خدیجه آقابراریان تجربه تفاوت­های من و رئیسم وقتی من یک کاری را دیر تمام می­کنم، من کند هستم. وقتی رئیسم کار را طول دهد، او دقیق و کامل است. وقتی من کاری را انجام ندهم، من تنبل هستم. وقتی رئیسم کاری را انجام ندهد، او مشغول است. وقتی کاری را بدون اینکه از من خواسته شود انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم. وقتی رئیسم این کار را کند، او ابتکار عمل به خرج داده است. وقتی من سعی در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم. وقتی رئیسم، رئیسش را راضی نگاه دارد، او همکاری می­کند. وقتی من اشتباهی کنم، من نادان هستم. وقتی رئیسم اشتباه کند، او مانند دیگران یک انسان است. وقتی من در محل کارم نباشم، من در حال گشت­زدن هستم. وقتی رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است. وقتی یک روز مرخصی استعلاجی داشته باشم، من همیشه مریض هستم. وقتی رئیسم در مرخصی استعلاجی باشد، او حتماً خیلی بیمار است. وقتی من مرخصی بخواهم، باید یک جلسه دلیل و توجیه بیاورم. وقتی رئیسم به مرخصی برود، باید می­رفت چون خیلی کار کرده است. وقتی من کار خوبی انجام می­دهم، رئیسم هرگز آن را به خاطر نمی­آورد. وقتی من کار اشتباهی انجام دهم، رئیسم هرگز آن را فراموش نمی­کند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 33