مجله نوجوان 184 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوانان دوست صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) سال چهارم- شمارة 22 نوجوانان دوست صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) سال چهارم- شمارة 22 مدیر مسؤول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین اعلاء / محسن وطنی دبیر تحریریه : فاطمه سالاروند مدیر هنری: حامد قاموس مقدم Hghm97@gmail . com صفحه آرایی : سالومه مسافر/ مرتضی تشخّصی گروه هنری : لیلا بیگلری/ مجید صالحی/ عاطفه شفیعی راد/ سروش مسعودی/ سارا قاموس مقدم نسترن سادات موسوی محسنی/ زهرا سادات موسوی محسنی/ نازنین جمشیدی طراح جلد : فاطمه توحیدلو ویراستار : حسام الدین قاموس مقدم اعضای تحریریه : اسماعیل امینی/ قربان ولیئی/ ناصر فیض/ محمدرضا تقی دخت/ دلارام کارخیران/ افسون حضرتی/ فاضل ترکمن/ علی حاجتیان فومنی/ مرتضی سورج/ مریم شکرانی/ شهریار زنجانی/ مسعود اختری/ مسعود دستگردی/ سهراب آیینه چی فکس : 88836792/ 77648693 ایمیل : doost_nojavanan@yahoo . com نشانی : تهران- صندوق پستی 3563- 14155 توزیع و امور مشترکین : محمد رضا ملاّ زاده فکس 6671211 تلفن : 66706833 شما هم دعوتین 3 حسنی نگو یک دسته گل 4 عاشقانه های یک آشغالانس 6 نوشته های شما 8 ضد ویروس های معروف 10 در آستانة بهار 12 یادداشت های یک زیبا ساز شهری 14 کنسول های تابستانی و . . . دیگر هیچ ! 16

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 2