مجله نوجوان 184 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 6

حامد قاموس مقدم عاشقانه های یک آشغالانس نگاهی به فیلم Wall جدیدترین محصول والت دیسنی پیش بینی پایان دنیا و سرنوشت زمین ، یکی از موضوعاتی است که همیشه به عنوان دغدغة فیلمسازان و داستان نویسان گونة علمی- تخیلی مطرح بوده است . در کنار این موضوع کلّی ، موضوعاتی نظیر آدم فضاییها و فکر «بوییدن گل در کره ای دیگر» نیز به وجود آمده و شکل گرفته است امّا موضوعی کلّی تر و حیاتی تر از همة این چیزها وجود دارد که به زمان و مکان محدود نمی شود و آن «عشق» است . عشق به جنس مخالف ، عشق به سرزمین ، عشق به آب و خاک آبا و اجدادی و بسیاری از انواع دیگر آن که همیشه سبب رشد بشر شده است و جرأت مبارزه برای رسیدن به آن را در انسان بیدار نگه داشته است . فرض کنید میلیونها میلیون سال گذشته است و زمین به دلیل ازدیاد زباله های غیر قابل بازیافت و صنعتی دیگر قابل سکونت برای آدمها نیست . همة آدمها از کهکشانی دیگر رفته اند و تنها بازماندة متفکر بر روی زمین ، یک ربات آشغال جمع کن به نام «وال - ای» است . این ربات به همراه تنها دوستش که یک سوسک است و در واقع تنها ساکنان کرة زمین هستند . روزها را با جمع اوری و ساماندهی زباله های روی زمین به شب می رسانند و با دنیایی که برای خود ساخته اند روزگار می گذرانند . یک روز «وال - ای» با یافتن یک حلقه فیلم سینمایی ، با مفهوم «عشق» آشنا می شود و با اینکه برای او داشتن احساسات ، برنامه ریزی نشده است ، دچار حسّ دوست داشتن می شود . او با دیدن یک ربات که از کهکشان آدمها برای یافتن نمونة حیات به زمین آمده است ، یک دل نه چند میلیون میلیون دل عاشق می شود و این عشق در نهایت منجر به بیدار شدن عشق آدمها به زمینی می شود که میلیونها میلیون سال قبل توسط اجدادشان ترک شده است . آدمها تا آن زمان خیال می کردند که رباتها در اختیار آن ها و گوش به فرمانشان هستند ولی وقتی به خود می آیند که می بینند

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 6