مجله نوجوان 184 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 21

یعنی در مقابل تابلو ها غش و ضعف کنید و کار را به آب قند و قرص تعدیل فشار خون برسانید آن قدر خودتان را در مقابل تابلو ها هیجان زده نشان دهید که هنرمند محترم صاحب نمایشگاه خودش هم به خودش شک کند و نفهمد شما از چه چیز آن چیزی که روی دیوار نصب شده است لذت برده اید ! یعنی چه ؟ این « یعنی چه » تکنیک دوم به جساب می آید در این تکنیک یک تابلوی بی سرو ته را انتخاب کنید و خالق آن را صدا بزنید . اگر این صدا زدن مانند صدا زدن « گارسون » در رستوران باشد ، بیشتر جواب می دهد . از هنرمند بپرسید : « یعنی چی ؟ » حتماً ایشان کلی برای شما فلسفه بافی می کنند کم کم تعدادی از افراد حاضر در نمایشگاه دور شما جمع می شوند . بعد از همه توضیحات ، سؤال خود را تکرار کنید ! هنرمند یک لبخند زورکی می زند و جمله خود را با کلمه « ببیند » شروع می کند . در این حالت شما کم کم دارید به لایه های درونی شخصیت هنرمند نزدیک می شوید . بعد از توضیحات مرحله دوم ، باز هم سؤال خود را تکرار کنید ! هنرمند یک لبخند زورکی می زند و جمله خود را با کلمه ((ببینید)) شروع می کند . در این حالت شما کم کم دارید به لایه های درونی شخصیت هنرمند نزدیک می شوید . بعد از توضیحات مرحله دوم ، باز هم سوال خود را تکرار کنید . هنرمند محترم در حالی که سعی دارد متانت خود را حفظ کند نفس محکمی می کشد و می گوید : این حس منه ! و قبل از آنکه ادامه بدهد ، بپرسید : یعنی چی ؟ لحن این ((یعنی چی)) ! آخر خیلی مهم است چون حکم تیر خلاص را دارد . در این حالت هنرمند محترم ، با شخصیت واقعی خودش با شما برخورد خواهد کرد یعنی یقه شما را می گیرد و شما را با اردنگی از نمایشگاهش بیرون می اندازد . اینجا نقطه اوج و با شکوه نمایش اعصابنوردی شماست . در این لحظات شما باید پشت سر هم و با صدای بلند فریاد بزنید که : ((هنرمند باید مردمی باشه)) ! به کارت برس ! یک تکنیک اعصاب نوردی در این فضا این است که به جای گشت زدن در نمایشگاه ، جلوی میز شیرینی و آبمیوه اطراق کنید و ته همه چیز را در بیاورید . این کار از تکنیک قبلی کم خطرتر است و ممکن است قضیه به مطبوعات کشیده نشود ولی در عوض به شما خیلی خوش می گذرد . لامپ اضافه خاموش تکنیک آخر گوش کردن به توصیه بابا برقی است . پس جعبه فیوز نمایشگاه را قطع کنید . عاقبت این کار به نفع همه است خصوصا خود هنرمند محترم . چون با افتضاحی که به دیوارها زده است حتما آبرویش به شدت در خطر است . از همین جا از طرف ادارﮤ برق منطقه ، جامعه نیروگاهها ، سیم کش ها و لوازم برقی فروشی های منطقه ناصر خسرو و همچنین کلیه اعضای کلوپ اعصاب نوردی از شما تشکر و قدردانی می کنیم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 21