مجله نوجوان 129
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129

دوست نوجوانان هفته نامه نوجوانان ایران سال سوم- شمارة 17 شمارة پیاپی 129 پنج شنبه- 4 مردادماه 1386 قیمت: 250 تومان گفتگوی ویژه با مهرداد معدنچی همراه با ویژه نامة طنز گفتگو با حسام الدّین صالحی اینجا مدرسه است یاپادگان رضاخانی؟ چگونه بادختر یک پادشاه ازدواج کنیم؟ اندر فواید دزد!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 1