مجله نوجوان 129 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 7

بازی راحت بود؟ آقای عطاران کارگردان خیلی خوبی است. فضای آنجا هم بد نبود. فقط سختی­اش آن بودکه باید از 6 صبح تا 11-10 شب می­ماندیم بازی به درست لطمه نمی­زد؟ تابستن 85، قبل از شروع مدرسه من درسهایم را مرور کرده بودم. برنامه­ام را طوری تنظیم کرده بودند که فقط 10 روز به مدرسه نرفتم. شکر خدا درسم خوب است شاگرد اول مدرسه هستم. خودت دوست داری به کلاسهای تابستانی بروی یا به اجبار خانوات است؟ نه، من همة کلاسهایم را باعلاقه می­روم. بعضی از نوجوانان معتقدند که پدر ومادرها آرزوها برآورده نشدة خودشان را به بچّه ها تحمیل می­کنند، تو موافقی؟ نه، اشتباه می­کنند، آنها برای خودمان می­گویند. از نظر تو، بهترین بازیگر چه کسی است؟ آقای «پرویز پرستویی » . فکر می­کنی آقای پرستویی چه خصوصیتی دارد که همه او را به عنوان بازیگر اول می­شناسند؟ اوخیلی با احساس بازی می کند. واقعاً نقش را نشان می­دهد. به نظر تواو چطور به این مرحله رسیده است؟ با تلاش و کوشش و مطالعة زیاد. بعضی از نوجوانها معتقدند که بازیگران با تجربه دوست دارند مدام تازه کارها را نصیحت کنند. نه، این نصیحت نیست. یک توضیح است. خیلی ها در بازیگری دوام نیاوردند. خودمن هم فکر نمی­کردم کار به این سختی باشد. مثل خیلی از بچه ها فکر می­کردم همان لحظه بازی می­کنی و همان لحظه فیلمبرداری می­شود. اصلاً نمی­دانستم که به خاطر یک سکناس، ساعتها شاید هم روزها وقت لازم باشد. اگر آقای مجید صالحی شما را معرفی نمی­کرد،می توانستی به دنیای بازیگری وارد شوی؟ *بله، یک راه هست. شما اگر به در و دیوارهای این شهر نگاه کنید، کلی آگهی تبلیغ کلاسهای بازیگری هست. تلفن یکی از اینها را برمی داشتم، زنگ می­زدم و آدرس می-گرفتم. فکر می­کنی خانوادة تو، دنیای تو را فهمیده اند؟ نوجوان، به آن صورت دنیای خاصی ندارد. به هرحال دنیای ماهم مثل بزرگترهاست. مثلاً بزرگترها در کارشان یک سری مشکلات دارند، بچّه ها هم ممکن است در درسشان مشکل داشته باشند. به نظرمن مهم این است که نوجوانها و جوانها درعین حالی که از شور و هیجان بیشتری برخوردارند، پاک زندگی کنند. چون حضرت محمّد صلّی الله علیه وآله فرموده اند:«جوانی شاخه­ای از دیوانگی است، هرکس بتواند درجوانی پاک باشد، همچون پیامبران خواهدبود.» در صحبتهایت اشاره کردی دوست داری رئیس جمهور باشی، چرا؟ * ببینید، من الآن در کشوری هستم که مشکلات درآنبسیار است یا مثلاً 40 تا 45 دقیقه باید منتظر اتوبوس بشینی. خُب یک رئیس جمهور می تواند چند تا اتوبوس بخرد یا ماشینها را گازسوز کند یا لااقل سهمیة بنزین را بیشتر کند. اگر رئیس جمهور شدی، به نوجوانها هم فکر می­کنی؟ به مسئلة درسشان حتماً رسیدگی می کنم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 7