مجله نوجوان 248 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 248 صفحه 2

این جا کمی دورتر از حرم سامراست. حرم امام حسن عسکری(ع) و امام هادی (ع) این نخل ، این جا ، از غصه ی زیاد این گونه خشکیده است این جا ، این نخل خشک برای همیشه به سوگ نشسته است روح این نخل از غصه ی زیاد به آسمان ها اوج کشیده است این نخل هزاران راز ، در سینه دارد این جا در همسایگی "سرداب" است !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 248صفحه 2