مجله نوجوان 248 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 248 صفحه 4

اول سلام روزهای خوب و پر از خاطرات شیرین سلام برتابستان . امروز اول تیرماه است. اولین روز از فصل تابستان. مدرسه ها تعطیل شده اند، کوچه ها شلوغ! خیلی از بچه های مدارس راهی شهرها و روستاهای مختلف شده اند. به سراغ پدربزرگ و مادربزرگ ها رفته اند. این روزها روستاهای سرسبز و زیبای کشورمان میزبان بچه های شهرهای بزرگ و کوچک هستند. روزهای خوب و پر از خاطرات شیرین را سپری می کنند. به مزارع و باغ ها و کوه ها می روند، و یا در میان جنگل های سرسبز و تماشایی در روستاهای کوچکی جمعشان، جمع است. این روزها کتابخانه های شهرها پر از بچه های کتابخوان است، و یا آموزشگاه ها و مراکز آموزشی روزهای شلوغی را پشت سر می گذارند. کلاس های آموزشی، ورزشی ، هنر ... هر کس به شکلی سرگرم است. دوستان خوبم، اگر شمـا برای اوقات فراغتتان هنوز برنامه ریزی نکرده اید، همین امروز دست به کار شوید. روزها شتابان پشـت سرهم می دوند! یک وقـت چشـم بـاز می کنید سه ماه تابستان تمام شده و در حسرت روزهای رفته می مانید! باید از لحظه لحظه های روزها استفاده کرد. به یاد ما هم باشید که ما به یادتان هستیم و دوستتان داریم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 248صفحه 4