مجله نوجوان 248 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 248 صفحه 33

آهنگران واگذاری دوچرخه و ایجاد پیست های مخصوص دوچرخه سواری را در سطح شهر تهران از دیگر کارهای عمده هیات دوچرخه سواری تهران در سال 1389 دانست وگفت : با توجه به زندگی شهرنشینی بنا داریم فرهنگ دوچرخه سواری را نهادینه کنیم تا مردم با آسودگی بیشتر در سطح تهران به دوچرخه سواری بپردازند. رئیس هیات دوچرخه سواری شهر تهران در پایان صحبت های خود در باره ی نحوه ی واگذاری دوچرخه به شهروندان تهرانی گفت : در حال حاضر ایستگاه های دوچرخه سواری بسیاری در سطح تهران فعال و مشغول سرویس دهی می باشند. اما به اعتقاد ما این کافی نیست و باید به گونه ای عمل کنیم که دوچرخه و امکانات دوچرخه سواری سهل تر از چیزی که امروز وجود دارد در اختیار مردم قرار گیرد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 248صفحه 33