مجله کودک 263 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 263 صفحه 6

مهمانی افشین علاء پدرم گفته: ای پسر، امروز باید آرام و بی صدا باشی دوست دارم که پیش مهمانها مایه­ی افتخار ما باشی مادرم پاک کرد و جارو زد هم اطاق و حیاط و ایوان را کرده مادربزرگ آماده سینی و استکان و قندان را بهار و مریوان (کردستان) بهار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 263صفحه 6