طرح بررسی آثار جهانی اندیشۀ امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

طرح بررسی آثار جهانی اندیشۀ امام خمینی

طرح بررسی آثار جهانی اندیشۀ امام خمینی 

‏ ‏

□ دفتر طرح و برنامه مؤسسّه فرهنگی هنری عروج فیلم 

‏ ‏

‎ ‎

‏اشاره: ‏

‏□ این طرح در ابتدای سال 1372 طی جلسات و بحث و گفتگوهایی با صاحب نظران، اندیشمندان فرهیخته، صاحب نظران سینما و امور فرهنگی در دفتر طرح و برنامۀ عروج فیلم تدوین شده است. ‏

 1_ ضرورت تحقیق 

‏به منظور شناخت ابعاد و دامنه‌های تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(س) در جهان معاصر، انجام تحقیقات نوینی که بتواند این واقعۀ بزرگ و تفکر سازندۀ آن را بازشناسی کند، ضرورت یافته است. این تحقیقات که در برگیرندۀ مبانی و مصادیق برجسته و عینی «پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(س)» خواهد بود، خود به عنوان مبنا و مقدمه در اجرای پروژه‌های هنری قابل عرضه در سطح جهان مثل فیلمها و سریالهای سینمایی و تلویزیونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ثبت و عرضۀ این مقوله به زبان هنر و قالب ویژۀ فرهنگی _ هنری آن موجب می‌شود که فرآیند انجام آن از سه مرحلۀ مستقل تحقیق نظری، گردآوری نمونه‌ها و مصادیق علمی و تاریخی، نگارش و تدوین هنری بگذرد. بدیهی است که وجوه غالب مورد نظر در هر مرحله شامل آثار و نتایج مشخص و متمایز پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در عرصۀ فکری، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. ‏

2_ اهداف 

‏از آنجا که طرح تحقیق «آثار جهانی پیروزی انقلاب اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(س)»، نهایتاً به عنوان یک مقولۀ ویژۀ فرهنگی _ هنری مطرح خواهد ‏

‏بود، لذا وجه غالب در این بررسی، نگرشی فکری و فرهنگی است. در این نگرش باید با بهره‌گیری از نظریات و تجارب صاحبنظران، دانشوران و کارشناسان برجستۀ مسلمان اثرات پیرامونی اندیشۀ حضرت امام(س) در جهان (بطور عام)، در میان مسلمانان، در جهان تشیع و در ایران به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد. ‏

3ـ روش اجرایی

‏برای آنکه بخشهای مختلف این تحقیق بتواند با بهره‌گیری کافی از نظریات و تجارب صاحبنظران به مرحلۀ اجرا درآید. فرآیند انجام آن از سه مرحلۀ مستقل خواهد گذشت: ‏

‏1ـ تحقیق نظری: طراحی و اجرای پروژه‌های لازم تحقیقاتی برای شناخت مبانی ابعاد فکری، فرهنگی و اجتماعی و نیز گردآوری مصادیق عملی و مستند آثار اندیشۀ حضرت امام(س) در جهان معاصر. ‏

‏2ـ نگارش و تدوین هنری تحقیقات در ‏

‏ قالب فیلمنامه. ‏

‏3ـ تهیه فیلم و سریال. ‏

‏برای هر یک از این مراحل طرحهای خاص و زمان‌بندی شده تهیه و اجرا خواهد شد. ‏

4ـ موضوعات

‏برای یافتن مصادیق عملی و قابل استنادی که بخش‌های مختلف فیلمنامه و مجموعه سینمایی را بتواند در برگیرد، برخی از مقدمه‌های عینی مانند موارد زیر را می‌توان بررسی و مطالعه کرد: ‏

 مصادیق اثرات پیروزی انقلاب اسلامی و اندیشۀ حضرت امام خمینی(س) در جهان به طور عام. 

الف)‏ جدی تلقی شدن دین در سطح جهان و تقویت بنیادگرایی در ادیان جهانی: ‏

‏1ـ بررسی سفرهای پاپ به ویژه به افریقا و آمریکای لاتین و مضامین سیاسی آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز موضعگیریهای ‏

‏اخلاقی و فرهنگی علیه غرب. ‏

‏2ـ طرح بحث‌های جدی پیرامون مقولۀ دین و کارآیی‌های دین در رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیونهای اروپائی مانند انگلیس، آلمان ایتالیا و استقبال عمومی از تلویزیونهای کابلی مذهبی و فیلم‌های مذهبی در آمریکا. ‏

‏3ـ اعتبار پیدا کردن روحانیت ادیان (رهبران کلیسا در روسیه و بلوک شرق از جمله لهستان، رهبران مسلمان در چین، خاخام‌ها و...، انتخاب نمایندگان رسمی دولتها از میان رهبران مذهبی و...)، احیای قدرت کشیشان در یونان توسط سوسیالیست‌ها و بازگشت آنها به مراسم رسمی. ‏

ب) جلب حساسیت نسبت به اسلام و مسلمانان از سوی دولتها

‏1ـ تشکیل شورای اسلامی در فرانسه. ‏

‏2ـ رفرم‌های سیاسی در برخی کشورها (اصلاحات ضیاء الحق در پاکستان در مورد نظام صلوه، سیستم عشر، اجرای تعزیرات، لایحه شریعت، اصلاحات سعودی). ‏

‏3ـ تجدیدنظر در برخورد احزاب سیاسی نسبت به دین (مثل احزاب بعث) و تشکیل احزاب دینی. ‏

‏4ـ تشکیل کمیسیون ویژه از سوی گورباچف در مورد پیام حضرت امام(س). ‏

‏ 5ـ اصلاحات قانونی به نفع مسلمانان در اروپا بعد از 1980 (مثلاً در مورد کشتار اسلامی، ساختن مصاحبه و...). ‏

ج) طرح نگاه نو به مسائل اجتماعی و انسانی: 

‏1ـ طرح مقولۀ دین در مبانی علمی مثل جامعه‌شناسی دین و بحث‌های گیدنز. ‏

‏2ـ ورود واژگان و اصطلاحات اسلام و انقلاب اسلامی مثل جهاد به جای جنگ مقدس در ادبیات معاصر. ‏

‏3ـ طرح و مقایسه متفکران دینی در کنار متفکران اجتماعی (مقایسه اندیشه‌های حضرت امام، شهید مطهری، ‌شریعتی با فانون، فریره و آرنت و...). ‏


‏4ـ گرایش به معنوی شدن فیلمهای سینمایی (تهیه و ارائه فیلمهای مربوط به روح، بهشت و دوزخ، آخرت و...). ‏

‏5ـ تحولات نوین مذهبی در نقاشی و هنرهای تجسمی. ‏

‏6ـ تحول مفاهیم و تلقی‌ها در مورد اسلام و مسلمانان در غرب (تفسیر مفاهیم از آداب و سنن به مکتب در دائرة المعارف و...). ‏

‏7ـ طرح ترمینولوژی مستضعفین به جای بحث‌های صرف طبقاتی و ملی. ‏

‏8ـ جدی شدن بحث‌های تازه پیرامون علم و دین. ‏

د) سیاسی شدن اندیشه‌های دینی در جهان: 

‏1ـ مخالفتهای گسترده با برخی نمونه‌ های اهانت‌آمیز نسبت به مذاهب (آخرین وسوسه‌های مسیح، فیلم حضرت مریم در آرژانتین و...). ‏

‏ 2ـ گسترش الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین. ‏

‏3ـ طرح پارلمان اسلامی در اروپا. ‏

هـ) طرح شیوه‌های نوین مبارزاتی بدون اتکا به یکی از اقطاب قدرت جهانی: 

‏1ـ پیدایش مسائل جدید استراتژی و ژئوپتی در خاورمیانه و شمال آفریقا. ‏

‏2ـ تغییر آرایش سیاسی در جنگ ایران و عراق. ‏

و) شکستن ابهت قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا در یک مرحلۀ حساس تاریخی: 

‏1ـ شکست آمریکا و سایر قدرتهای غربی در لبنان و وحشت آنان از عوارض آن. ‏

‏2ـ آتش زدن سفارت آمریکا در کشورهایی مثل پاکستان. ‏

‏3ـ خروج نیروهای صهیونیستی از بخش مهمی از لبنان، ‌عقب‌نشینی‌های انگلیس و فرانسه در آفریقا. ‏


ز) جلب توجه بیشتر مراکز مذهبی و کانون‌های سیاسی به سنن و آداب مذهبی: 

‏1ـ طرح حجاب در اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیای جنوب‌ شرقی. ‏

‏2ـ توجه بیشتر به کلیسا در اروپا. ‏

‏3ـ توجه به مناسک دینی در اماکن عمومی. ‏

ح) جلب توجه محافل تحقیقاتی و آموزشی و متفکران جهان به اسلام و مسلمانان: 

‏1ـ برگزاری سمینارهای رسمی و تحقیقاتی مثل (آمریکا، اسرائیل و...). ‏

‏2ـ تبدیل برخی مراکز شرق‌شناسی به اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی. ‏

‏3ـ افزایش تحقیقات و انتشارات پیرامون اسلام و تشیع. ‏

 مصادیق علمی اثرات پیروزی انقلاب اسلامی و اندیشۀ امام(س) در میان مسلمانان به طور خاص: 

الف) طرح مبانی و مباحث نو در عرصۀ اندیشۀ اسلامی: 

‏1ـ تحول مفاهیم پیرامون اسلام در دائرة ‌المعارف‌ها و محافل آکادمیک (مفهوم اجتماعی به جای آداب و سنن). ‏

‏2ـ اصلاح چهرۀ اسلام در کتب درسی اروپا (اقدامات دکتر فلاطوری). ‏

‏ 3ـ نشر کتب تازه پیرامون انقلاب در پاکستان و سایر کشورها. ‏

‏4ـ تغییر مفهوم اولی‌الامر در جهان اسلام. ‏

‏5ـ سیاسی شدن حج و خطبه‌های نماز جمعه (حتی‌ دعا کردن برای بوسنی در قنوت نماز در عربستان). ‏

‏6ـ وحدت‌گرایی و کم‌رنگ شدن فرقه‌گرایی در میان جوانان و روشنفکران. ‏

‏7ـ فتاوی جدید پیرامون مسائل نو در الازهر، عربستان و پاکستان. ‏

‏8ـ انجام تحقیقات برجسته دانشگاهی. ‏


ب) هویت یافتن  مسلمانان به عنوان یک امت زنده: 

‏1_ تقدم هویت اسلامی بر هویت ملی. ‏

‏2_ پیدایش بحران‌های اسلامی مثل بوسنی و فلسطین به جای مبنای ملی. ‏

‏3_ بالا رفتن حساسیت دولتهای غربی نسبت به مسلمانان (مثل ایرانیها، ‌لبنانی‌ها و...). ‏

‏4_ طرح اسلام به عنوان عنصر اساسی حیات اجتماعی در محافل علمی، سیاسی و فرهنگی. ‏

‏5_ توسعه جغرافیای جهان اسلام مثل جلوگیری از محو اقلیت‌های مسلمانان در برمه، بوسنی و... (اهمیت سیاسی یافتن مسلمانان). ‏

‏6_ تجدید هویت در آسیای میانه. ‏

‏ ‏

ج) گرایش اجتماعی به انقلاب و توجه بیشتر به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی 

 در میان متفکران و مردم مسلمان: 

‏1- رادیکالیزه شدن جنبش‌های اسلامی در مصر، ‌لبنان، ‌فلسطین، سودان و الجزایر. ‏

‏2- طرح حکومت اسلامی در سودان، لبنان و الجزایر و...‏

‏3_ گسترش مخالفت‌های اعتراض‌آمیز و راهپیمایی‌های به سبک انقلاب. ‏

‏4_ تحرک‌های انقلابی در اندونزی، مالزی، فتانی، مورو، عربستان، بحرین، ترکیه، افغانستان و... ‏

‏5_  تشکیل حماس و جهاد اسلامی فلسطین. ‏

‏ ‏

د) ابراز هویت و گرایش به استیفای حقوق اجتماعی و دفاع از مقدسات دینی در میان اقلیت‌های مسلمان: 

‏1_ پیدایش اقلیت‌های زنده مثل مهاجران لبنانی در برزیل، پاراگوئه و آرژانتین (شهر فوز برزیل). ‏

‏2_ تحرک مسلمانان در سورینام و جزایر ‏


‏کارائیب و حتی تشکیل حکومت موقت. ‏

‏3_ تأسیس مساجد و مراکز جدید اسلامی، مطبوعات و مدارس اسلامی. ‏

‏4_ تشکیل حزب اسلامی در انگلیس. ‏

‏5_ تظاهرات علیه رشدی در انگلیس، آلمان، فرانسه و... ‏

‏6_ دفاع از حجاب در فرانسه. ‏

‏7_ قیام 1981 کوزو و درخواست خودمختاری فرهنگی _ سیاسی. ‏

‏ ‏

هـ) پیدایش دگرگونیهای ساختاری سیاسی در جوامع اسلامی و گروهها و احزاب مسلمان: 

‏1_ موضعگیری ابوالاعلی مودودی پیرامون انقلاب و اعزام هیأت به ایران. ‏

‏2_حمایت رهبران گروههای مذهبی و متفکران جهان اسلام مثل غزالی، ترابی، منیر شفیق، کاپلان، نجاری و... از انقلاب. ‏

‏3_ موضعگیری‌های مولانا اسد گیلانی و ارشاد احمد حقانی در پاکستان. ‏

‏4_ سیاسی شدن مذاهب، حتی مخالفت سلیقه با عربستان و علم شدن وهابیت در مقابل شیعه. ‏

‏5_ تبدیل طائفه‌گری در لبنان به مذهب. ‏

‏ ‏

و) رشد گرایش به انجام احکام و مناسک اسلامی: 

‏1_ رشد حجاب به ویژه در سطوح زنان جوان در الجزایر، شمال آفریقا، ‌اندونزی و... ‏

‏ 2_گسترش پوشش اسلامی در اروپا و آمریکا (عادی شدن این امر). ‏

‏3_ افزایش تعداد نمازگزاران در جوامع اسلامی و غرب. ‏

‏4_ حج رفتن جوانان. ‏

‏5_ افزایش رفتن مردم به مساجد در ترکیه. ‏

‏ ‏

ز) انجام اصلاحات حکومتی در جهت توجه به ظواهر دینی و ایجاد رفاه اجتماعی: 

‏1_ فعال‌تر شدن عربستان سعودی در زمینه فعالیت‌های مذهبی جهانی (اعزام مبلغ، توسعه معماری اسلامی، چاپ قرآن و...). ‏

‏2_ اصلاحات ضیاءالحق برای بازگرداندن عنوان اسلامی برای حکومت و برقراری نظام صلوة، سیستم عشر (زکوة)، برداشتن بهره از بانکها و مستثنی کردن شیعه، اجرای قانون تعزیرات، بانکداری اسلامی، لایحۀ شریعت و تشکیل احزاب جدید از جمله حزب اتحاد مردم اسلامی ‏


‏ (طاهر القادری) در پاکستان. ‏

‏4_ قدرت گرفتن شورای دیانت در ترکیه، اعلام مسلمان بودن مسئولان ترکیه در عین لاییک بودن نظام. ‏

‏5_ اصلاحات پارلمانی در اردن. ‏

‏6_ توجه به شیعیان از نظر رفاه اجتماعی در عربستان. ‏

‏7_ اصلاحات عمومی و افزایش رفاه اجتماعی در حوزه خلیج فارس. ‏

‏8_ اصلاحات ضیاءالرحمن در بنگلادش. ‏

ح) رشد و توسعه همکاریها و گرایشهای مشترک اسلامی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی _ فرهنگی و تشکیل سازمانهای منطقه‌ای: 

‏1_ طرح بانک اسلامی و بازار مشترک اسلامی. ‏

‏2_ طرح خبرگزاری اسلامی. ‏

‏3_ تشکیل کنفرانس‌های علمی _ اسلامی. ‏

‏4_ جدی شدن زیر مجموعه‌های سازمان کنفرانس اسلامی. ‏

ط) شکست هیمنۀ قدرتها و حکومتها: 

‏1_ تظاهرات حج. ‏

‏2_ مخالفت‌های مردمی با دخالت‌های آمریکا در پاکستان، لبنان، ترکیه، سودان و... ‏

‏3_ حمایت‌های مردمی از ج 1010 پس از حملۀ طبس. ‏

‏ 4_ انعکاس پیروزی انقلاب در مطبوعات و رسانه‌های جهان اسلام. ‏

ی) ایجاد روحیۀ خودباوری در توده‌های مسلمان و مشارکت مسلمانان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی: 

‏1_ شرکت فعالانه مسلمانان در انتخابات ترکیه، الجزایر، اردن، سودان و... ‏

‏2_ شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی. ‏

‏3_ تشکیل احزاب تازه در آفریقا و خاورمیانه. ‏

‏ ‏

□ مصادیق عملی اثرات پیروزی انقلاب اسلامی و اندیشۀ حضرت امام خمینی(س) در جهان تشیع: 

‏الف) طرح اندیشۀ حکومتی ولایت فقیه: ‏

‏1_ تغییر تلقی شیعیان در لبنان و پاکستان نسبت به مسائل اجتماعی. ‏

‏2_ تحرک‌های شیعیان در عربستان. ‏

‏ ‏

ب) به رسمیت شناخته شدن شیعیان در جهان اسلام و توجه به تشیع در میان جوانان مسلمان: 

‏1_ پیدایش «متشیعین» در مصر و شمال آفریقا. ‏

ج) بروز هویت مشخص سیاسی در شیعیان کشورها: 


‏1_ سیاسی شدن علما و مردم شیعه در افغانستان، پاکستان، هند، کشمیر، لبنان و عراق. ‏

‏2_ مشارکت در قدرت سیاسی. ‏

‏3_ تشکیل نهضت‌های حزب‌الله لبنان و جنوب خلیج فارس. ‏

‏4_ احیای نماز جمعه در میان شیعیان. ‏

‏ ‏

د) جلب حساسیت دولتها و قدرتها به شیعیان: 

‏1_ مترادف خواندن «شیعه»، ‌«انقلابی» و «تروریست» در اروپا. ‏

‏2_ محدودیت‌های شیعیان نخاوله، ظهران و... در عربستان و نیز شیعیان لبنان. ‏

‏3_ حساسیت نسبت به شیعیان در مویت، بحرین و امارات. ‏

‏4_ محرومیت شیعیان از برخی مشاغل. ‏

‏ ‏

‏ه_) توجه کانونهای تحقیقاتی و سیاسی به تحقیقات تازه پیرامون آراء و اندیشه‌های شیعه: ‏

‏1_ تحقیقات ویژه شیعه‌شناسی در تل آویو. ‏

‏2_ تحقیقات ویژه پیرامون نهضت‌های شیعی در ایران (تنباکو و...) ‏

‏3_ تحقیقات پیرامون ساختار روحانیت در ایران. ‏

‏ 4_ تحقیقات پیرامون اندیشه‌های حضرت امام(س) و متفکران معاصر. ‏

‏ ‏

□ مصادیق عملی پیرامون اثرات پیروزی انقلاب اسلامی و اندیشۀ حضرت امام(س) در ایران: 

‏الف) پیدایش دگرگونیهای عمیق در تفکر مذهبی، فرهنگ و سیاست: ‏

‏1_ قبول بحث‌های متروک مثل قضا و حدود در حوزه‌ها. ‏

‏2_ تغییرات ساختاری در حوزه‌ها و تحول بنیادی در حوزه (تغییر علما و تغییرات طلاب). ‏

‏3_ ورود تحصیل کردگان کلاسیک به حوزه‌ها. ‏

‏ ‏

ب) مشارکت و حضور بی‌سابقۀ مردم در عرصه‌های سیاسی _ اجتماعی و تحقق مردمی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر: 

‏1_ حضور میلیونی و مکرر مردم در راهپیمایی‌ها و تظاهرات سیاسی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب. ‏

‏2_ حضور گسترده (بالای 50%) واجدین حق رأی در همه انتخابات قانون اساسی، خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورا. ‏

‏3_ برخورد فعال با گروههای محارب و برانداز. ‏

‏4_ شرکت گسترده در مقابله با ‏


‏تجزیه‌طلبان داخلی. ‏

‏5_ شرکت گسترده در صحنه‌های نبرد با دشمن بعثی. ‏

‏ ‏

ج) طرح روشهای جدید مبارزاتی: 

‏1_ ابتکارات وسیع پیرو بسیج مردم از قبیل الله‌اکبر شبانه، شعارهای ویژه، کمیته‌های ویژه برای رسیدگی به محرومین و... ‏

‏2_ فتح ارتش و نیروهای مسلح از درون. ‏

‏3_‌تشکیل دولت موقت با حضور دولت وقت و درخواست از کارمندان برای همکاری با دولت انقلاب. ‏

د) سیاسی کردن نهادهای مذهبی و سنتی و روی کردن نسل جوان به دین و منزوی شدن تفکر لائیک: 

‏1_ تلاش در پاسخگویی به همه مسائل از دیدگاه اسلامی. ‏

‏2_ رونق کتب و نشریات مذهبی و دینی. ‏

‏3_ بحث‌های گسترده در مورد موضوعات مختلف دینی و نسبت آنان با مسائل مرتبط به جامعه (اعم از سمینار، کنفرانس و...). ‏

‏4_ طرح مباحث نو و حکومتی و سیاسی در حوزه‌های علمیه. ‏

 ه_) تبیین نو هویت ایرانی به اعتبار شاخص‌های تازه: 

‏1_ طرح انقلاب و امام به عنوان شاخص‌های شناخت ایران و ایرانی (تغییر دیدگاهی از شاه و ...). ‏

‏2_ سوءاستفاده دستگاه تبلیغاتی دشمن در جهت معرفی کردن ایران مساوی شیعه و تروریست و... ‏

‏ ‏

و) پیدایش واکنش‌های جدید جهانی در قبال ایران: 

‏1_ دامن زدن به حساسیت‌ها و سوءتفاهم‌های گذشته فیمابین ایران و کشورهای همسایه. ‏

‏ ‏

ز) رشد توجه به زبان فارسی در جهان: 

‏1_ توجه ملتها به زبان فارسی علیرغم محدودیتهای دولتی (در پاکستان، مصر و...). ‏

‏2_ توجه به زبان فارسی از دیدگاه شناخت انقلاب نه کاربردهای اقتصادی و سیاسی خاص (تعطیلی کانونهای فارسی دولتی و تأسیس مراکز مردمی). ‏

‏3_ طرح منابع فارسی در تحقیقات دینی. ‏

‎ ‎