مجله نوجوان 85 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 3

. . . در راه است به شب های بی ستاره سوگند و روزهای خالی از خورشید پشت آسمان کسی پنهان است کسی که دست هایش پر از ستاره است و صورتش روشن تر از آفتاب و ماه حالا هر چه قدر که می خواهید خورشید را از پشت عینک های دودی نگاه کنید و ماه را پشت میله های خواب ، زندانی کسی روشن تر از آفتاب و ماه در راه است . . . *** قطره قطره باد را زمزمه می کنم شاید توفانی اتفاق بیفتد و گیسوان سیاه آسمان را پریشان کند ماه که همیشه پشت ابر نمی ماند من خواب بادهای توفان را دیده ام توفانی اتفاق می افتد . . . *** پایم را بیشتر از گلیمم دراز می کنم و تو را می خواهم « سلیمان » هم اگر تو را می دید قالیچه اش را به باد می داد و زمین گیر می شد! . . . **** شب ها را به عشق دیدن آفتاب نگاه تو صبح می کنم و . . . روزها را ***** شیشه های بخار گرفته نامت را بغض کرده اند انگشت به حرف اول نامت می کشم چشم هایت می گریند شیرین حسینی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 3