مجله نوجوان 85 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 10

جویبار خاطرات در اتاق کار امام یک مهتابی با یک لامپ صد وات روشن است که هنگام مطالعه یا نوشتن چون این نور کافی نیست یک لامپ دیگر را روشن می کنند . مکرراً دیده ام که معظم له از اتاقش به طرف اندرون رفته اند ولی چند لحظه بعد از میان راه برگشته ، چراغ را خاموش کرده و مجدداً به طرف اندرونی رفته اند . با آنکه در آن موارد معمولاً بیش از چند دقیقه در اندرون نمی ماندند و دوباره به همین اتاق بر می گشتند . با این که به طور قطع و یقین خصوصاً پس از انقلاب برای هیچ مرجعی سیل وجوهات و خیرات و نذورات و هبه ها و هدیه های شخصی به اندازة امام سرازیر نمی شد اما این کثرت و فراوانی در زندگی امام حتی در امور مربوط به زندگی شخصی و خصوصی ایشان هیچ تفاوت و تغییری را پدید نیاورد که باعث شود با مصرف زیادتر و هزینة بیشتر از روال زندگی زاهدانه و علی گونة خودشان فاصله بگیرند . در حقیقت میتوانم بگویم به هیچکس مثل امام شهرت ، ریاست ، دنیا و متاع آن روی نیاورد و هیچکس هم مانند امام از آن فاصله نگرفت . آیت الله مصطفی زمانی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 10