مجله نوجوان 85 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 19

آیین یهود یهودیان نیز که خود را پیروان حضرت موسی علیه السلام می دانند . منتظر موعودند . در آثار دینی یهود ، اسفار تورات و دیگر کتاب های انبیای آنان ، همواره به موعود اشاره شده است . اما این قوم ، به حضرت مسیح علیه السلام و به حضرت محمد صل الله علیه و آله نگرویدند . بنابراین ، در برابر مسألة موعود و انتظار ، بسیار حساس و نگرانند . یهودیان نباید به سادگی و غفلت از این همه بشارت ها و اشارت ها بگذرند ، بلکه باید از دیگر منتظران ، منتظرتر باشند و بیشتر به انتظار و آمادگی برای ظهور فکر کنند و از این همه ظلم ، خیانت ، تجاوز و انسان کشی دست بردارند و از عواقب ظلم و ستم بترسند . آنان دو موعود کتاب های خود ، یعنی مسیح علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله را نپذیرفتند اما از دست موعود سوم رها نخواهند شد . به هر حال ، یهودیان ، بپذیرند یا نپذیرند در کتاب هایشان ، عهد عتیق و دانیال پیامبر ، کتاب حجی (حکا) ی پیامبر ، صفینیای پیامبر ، اسعیای پیامبر و زبور داود ، مطالبی دربارة موعود آخر الزمان آمده است . پاره ای از علائم آخر الزمان ، رجعت و شخصیت حضرت حجه بن الحسن العسکری و حتی اشاراتی دربارة واقعة عاشورا در کتاب بشارات عهدین آماده است . قرآن کریم می فرماید : (وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزَّبُور مِن بَعدِ الذِّکر اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصالحِوُن) . علاوه بر ذکر در تورات ، در زبور نیز نوشتیم که بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد . در متن زبور آمده است : « قوم ها را به انصاف داوری خواهد کرد ، آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد ، دریا و پری آن غرش نمایند ، صحرا و هر آن چه در آن است ، به وجد آیند . آن گاه تمام درختان جنگل مترنم خواهند شد . اما منتظران خداوند ، وارث زمین خواهند شد ، اما حلیمان ، وارث زمین خواهند شد زیرا که بازوان شریر شکسته خواهد شد و اما صالحان را خداوند تأیید می کند . » آیین مسیحیت در این آیین ، بشارت های روشن تری دربارة موعود آخر الزمان رسیده است . یکی از علل آن ، قرب زمان است زیرا از نظر زمانی حضرت مسیح علیه السلام به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نزدیک تر است و از سویی ، تحریف کمتری در این آیین نسبت به یهودیت صورت گرفته است . در این خصوص می توان به اناجیل متی ، لوقا ، مرقس ، برنابا و مکاشفات یوحنا مراجعه کرد . در انجیل متی فصل 24 می خوانیم : « چون که برق از مشرق بیرون می آید و تا به مغرب ظاهر می گردد ، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود . . . . خواهند دید فرزند انسن را بر ابرهای آسمانی می آید با قدرت و جلال عظیم! » و در انجیل لوقا فصل دوازدهم آمده است : « کمرهای خود را بسته و چراغ های خود را افروخته دارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود می کشند تا هر وقت بیاید و در را بکوبد ، بی درنگ در را برای او باز کنید! » در کتاب های قدیم چینیان ، در عقاید هندیان ، در بین اهالی اسکاندیناوی و حتی در میان مصریان قدیم ، بومیان آمریکایی ، اهالی مکزیک و نظایر آن ، می توان چنین انتظاری را مشاهده کرد . بنابراین ، عقیده به ظهور رهایی بخشی بزرگ ، برچیده شدن بساط ظلم و ستم از میان انسان ها و برپایی حکومت حق و عدالت ، منحصر به شرقی ها و مذاهب شرقی نیست ، بلکه اعتقادی عمومی و جهانی است که چهره های مختلف آن در عقاید اقوام گوناگون دیده می شود و همة اینها روشن گر این حقیقت است که این اعتقاد کهن در فطرت و نهاد انسان و در دعوت همة پیامبران ریشه داشته است . « برنارد بارلر » ، جامعه شناس آمریکایی ، در رسالة « نهضت منجی گری وجود » چنین اعتقادی را حتی در میان سرخ پوستان آمریکایی نقل کرده ، می گوید : « در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی این عقیده شایع است که روزی منجی ، گرد سرخ پوستان ظهور خواهد کرد و آنها را به بهشت زمین رهنمون خواهد ساخت . » اصولاً فتوریسم (Fotorism) یعنی اعتقاد به دورة آخر الزمان و انتظار ظهور منجی ، عقیده ای است که در کیش های آسمانی یهودیت (جودایسم) ، زرتشت (زوراستریانیسم) ، مسیحیت (در سه مذهب عمده آن یعنی کاتولیک ، پروتستان و ارتدوکس) و خصوصاً دین مقدس اسلام به مثابه یک اصل مسلم گرفته شده است . » در خاتمة این بحث باید گفت : « السلام علی مهدی الاأمم و جامع الکلم؛ سلام بر مهدی که امت ها از او سخن گفته اند ، او که همة اقوام و افکار را متحد می کند و زیر یک پرچم گرد می آورد . »

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 19