مجله نوجوان 85 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 23

مهدویت در عقاید اهل سنت حدود سه سال قبل ، شخصی به نام ابو محمد از کنیا ، سؤالی دربارة ظهور مهدی منتظر عجل الله را مطرح کرده است . محمد صالح القزاز در پاسخ متن رسالة کوتاهی را که پنج تن از علمای معروف فعلی حجاز در این زمینه آماده کرده اند برای او فرستاد . در این رساله پس از ذکر نام حضرت مهدی و محل ظهور او ، یعنی مکه آمده است : « به هنگام ظهور فساد در جهان و انتشار کفر و ستم ، خداوند به وسیلة او (مهدی) جهان را پر از عدل و داد می کند ، همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است . او آخرین خلفای راشدین دوازده گانه است که پیامبر صلی الله در کتب صحاح از آنها خبر داده است . احادیث مربوط به مهدی را بسیاری از صحابه نقل کرده اند . » در خاتمه آمده : « بنابراین ، اعتقاد به ظهور مهدی (بر هر مسلمانی) واجب است و این جزء عقاید اهل سنت و جماعت محسوب می شود و جز افراد نادان و بی خبر یا بدعت گذار ، آن را انکار نمی کنند . » نُوّاب امام زمان اول : عثمان بن سعید اسدی عمروی (به تلفظ عمری) . وی از شاگردان و یاران و اصحاب امین امام دهم و امام یازدهم بود . عثمان بن سعید در دوره امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام ، وکیل ایشان بود . پس از درگذشت امام یازدهم و پیشامد فقدان حضور امام معصوم علیه السلام در بین شیعیان ، عثمان بن سعید از سوی حضرت مهدی عجل الله ، به نیابت خاصّ منصوب شد و واسطه میان امام و شیعیان شد . دوم : محمد بن عثمان ، ایشان فرزند نائب اول ، عثمان بن سعید است و او نیز از جانب امام یازدهم توثیق شده است . عثمان بن سعید به هنگام فوت به فرمان امام زمان عجل الله امر نیابت را به فرزند خویش محمد سپرد و او واسطة بین امام عجل الله و شیعیان شد . مدت نیابت محمد بن عثمان و پدرش عثمان بن سعید ، قریب به چهل و پنج سال طول کشید و ایشان به سال 304 یا 305 هجری قمری در بغداد به جوار حق شتافت . سوم : ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی است که به امر امام زمان عجل الله و ابلاغ محمد بن عثمان به نیابت سوم امام مهدی رسید . وی بیش از بیست و یک سال مأمور به سفارت و نیابت از سوی امام عصر بود و سرانجام در سال 326 هجری در بغداد به رحمت ایزدی پیوست . چهارم : علی بن محمد سمری است که به امر امام زمان عجل الله جانشین حسین بن روح در امر نیابت شد . ایشان تنها سه سال مأمور به سفارت و نیابت امام عصر بودند که در تاریخ 329 هجری قمری در حالی که امام عصر شش روز قبل از ارتحال شان زمان فوتش را اعلام فرمودند ، از دنیا رفتند و عصر غیبت کبری آغاز شد . بنابراین مدت امامت امام زمان عجل الله در غیبت صغری 69 سال است که 45 سال مربوط به عثمان بن سعید و پسرش محمد بن عثمان ، 21 سال مربوط به حسین بن روح و 3 سال مربوط به علی سمری است و غیبت کبری که از سال 329 تا کنون ادامه دارد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 23