مجله نوجوان 184 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 12

ياد دوست در آستانه بهار فرزندم با قرآن- اين بزرگ كتاب معرفت - آشنا شو . اگر چه با قرائت آن؛ و راهي از آن به سوي محبوب باز كن و تصور نكن كه قرائت بدون معرفت اثري ندارد كه اين وسوسه شيطان است . آخر اين كتاب از طرف محبوب است براي تو و براي همه كس و نامه محبوب ، محبوب است اگر چه عاشق و محب ، مفاد آن را نداند و با اين انگيزه حب محبوب كه كمال مطلوب است به سراغت آيد و شايد دستت گيرد . صحيفه امام؛ ج 16 ، ص 211 احترام به قرآن در مرداد ماه 1361 كه حضرت امام تازه از بيمارستان مرخص شده بودند و حالشان مساعد نبود ، مع الوصف وقت ملاقات دادند تا حدود هفتاد نفر از قاريان قرآن روي زمين نشستند؛ چون قبلا دستور داده بودند كه مبل را به احترام قرآن بردارند و زماني كه من خواستم به نمايندگي از طرف قاريان محترم ، قرآني به حضرت امام هديه كنم ايشان با تمام قد ايستادند و قرآن را از دست من گرفتند . پرتوي از خورشيد؛ ص 359

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 12