مجله نوجوان 184 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 14

يادداشت هاي يك زيبا ساز شهري مري شكري Mrym-shokrani@ yahoo . com قسمت دوم 16 مرداد بعد از روزها تلاش و عرق ريزي شبانه روزي ، اينجانب زيبا ساز شهري مفتخرم كه به عرض همه برسانم ما كليه چاله چوله هاي سطح شهر را تا آخرين نفس پر كرديم و رويش را هم موزائيك گل دار مرغوب چسبانديم . 17 مرداد امروز با اداره محترم گاز بحث و دعوايمان شد و نزديك بود كار به كتك و برخورد فيزيكي بين كاركنان ادارة مذكور بكشد چرا كه ما چاله چوله هايي را پر كرديم كه ادارة گاز براي گاز كشي مناطق كنده بود . به هر حال ما دوباره 5 تا ميني بوس كارگر از كابل مي آوريم كه موزائيك هاي مرغوب را بكند و چاله چوله را احداث كند 0 . اما اين درست نيست كه اداره گاز همه جا را بكند و زشت نمايد ، حالا به هر بهانه اي ولو گاز كشي . 18 مرداد يك شهربازي خفن و پر از هيجان و جيغ و شادي و اينها همين الان آمادة بهره برداري است . تنها بنده بايد زودتر بروم و روبان قرمزي كه جلوي ورودي شهربازي چسبانده اند را با قيچي ببرم تا مردم بتوانند استفاده ببرند . 19 مرداد شهربازي را دوباره بستيم و مهر و موم كرديم . آخر مسئولان بيمارستان بيماران قلبي كه بغل دست شهربازي واقع است به نشانه اعتراض و هيجانات مردم و مراعات نكردن حال بيماران چند ساعتي است جلوي است جلوي سازمان ما تحصن كرده اند و حسابي گير داده اند . 20 مرداد كل نيمكت هاي پارك شهر را صورتي كرديم و به اين سليقه بسيار مباهات مي نماييم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 14