مجله نوجوان 184 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 27

و چندين مدال طلاي قهرمان آسيا را كسب كردم . اميدوارم جوانترها جايگزين خوبي براي من باشند . من اكنون به استراحت نياز دارم . در ده سال گذشته هم زندگي من جودو شده بود . تنها مي توانم بگويم از اينكه از جودو مي روم ناراحتم . خيلي سخت است كه با دنياي قهرماني خداحافظي كنم . من هر چه دارم از جودو است و همه لطف خدا بوده اما اكنون بايد به فكر زندگي ام باشم . بالاخره هر قهرماني يك پاياني دارد . قصد داريد در آينده مربي شويد ؟ هنوز در اين باره تصميمي نگرفته ام . فكر مي كنم يك مدت احتياج به استراحت داشته باشم و بعد بايد درباره ي مربيگري تصميم بگيرم . چرا كاروان جودوي ايران نتوانست موفقيتي كسب كند ؟ به نظرم از تمام حريفان خود سر بوديم و فقط لحظه ها گاهي اوقات تعيين كننده نتيجه مسابقات هستند . ميدان المپيك ميداني است كه جاي نامها و مدالهي قبلي نيست . حريفان هم آنقدر قوي هستند كه با تمام قوا به ميدان مي آيند تا نام خود را در تاريخ المپيك ثبت كنند . به نظرم جودو از تمام رشته هاي رزمي سنگين تر است . تداركات تيم مناسب بود ؟ بله ، همه چيز خوب بود ولي همه تيمها خيلي قوي هستند و قطعا شرايط حرفه اي آن ها با ما متفاوت است . المپيك براي شما خاطره خوبي به جا نگذاشت ! حتما حكمت خداوند چنين بوده . اميدوارم كه مردم مرا ببخشند چون نتوانستم خوشحالشان كنم . به غير از مربيگري برنامه ديگري هم داريد ؟ سالهاست كه در اختيار جودو هستم و فكر مي كنم كه بايد مدتي هم در خدمت خانواده ام باشم . حق بزرگي به گردن من دارند و من بايد با رسيدگي به آن ها حقشان را ادا كنم . دليل اينكه توانستيد در دو المپيك متوالي حضور داشته باشيد چه بود ؟ تلاش و پشتكار و علاقه اي كه به اين رشته داشتم باعث شد كه بتوانم خودم را در اوج نگه دارم . اگر زماني به گذشته برگرديد باز هم جودو را انتخاب مي كنيد ؟ بله ، صد در صد !هيچ زمان هم از اين بابت احساس پشيماني نمي كنم . چه نصيحتي براي نوجوانان و جوانان داريد ؟ از آنها مي خواهم كه حرمت پدر و مادرشان را حفظ كنند ،خدا را هيچ زمان از ياد نبرند و درس و تحصيل را فراموش نكنند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 27