مجله نوجوان 155 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 155 صفحه 9

آقای مدیر برای قبولی کلاس شما گاو نذر کرده­اند و از دست شما کارشان به طلسم باطل کن و رمّال و فالگیر و سر کتاب بازکن کشیده شده است. به کل فک و فامیل و دوست و آشنا وعدۀ سور قبولی شما را داده­اند.... آقای کروموزم زادگان اصل (معلّم زیست) از وقت تلف کردن روی برگه­های امتحانی شما ناامید شده­اند و به سیستم قرعه­کشی لیست نمره­شان را پر می­کنند. آقای چگالی بیگی (معلّم فیزیک) برای اینکه عذاب وجدان نگیرید از شما خواهش می­کنند بابت نمره­های الکی که به شما اهدا می­کنند یکی - دو صفحه از روی کتابهای فیزیک کپی بگیرید و به عنوان تحقیق و پروژه علمی تحویلشان بدهید (بر همگان واضح و مبرهن است که از برگه­های امتحانی شما چیزی در نمی­آید که ضایعات!) آقای فیثاغورس (معلّم ریاضی) برای ده گرفتن شما مجبور می­شود سؤالات امتحانی در حدّ ای کیوی یک جلبک طرح کرده و خیال خودشان را راحت کنند. آقای ناهنجار نژاد (معلّم اجتماعی) در حدّ کَرَمشان به دانش­آموزان مسکین نمره بذل و عطا می­فرمایند. قدرت بیان و استعداد متکدّی­گری دانش­آموزان ضامن نمره­های درخشان­تر است. آقای عنصریان­نژاد(معلّم شیمی) نمره شما بر اساس میزان دلپذیری و دلچسبی دکوراسیون ریخت و قیافه­تان سهمیه­بندی می­شود. آقای ...! خلاصه کلیۀ سیستم و کادر ما در آموزش و پرورش و افراد ضمیمه (پدر و مادر و خواهر و برادر و...) در حال تلاش و جان کندن و استیصال و چاره­اندیشی برای قبول شدن شما هستند و خلاصه خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک خودشان را در ایّام امتحانات منفجر می­کنند تا شما دانش­آموزان ضایع یک نمره ده شاهکار بفرمایید...جان؟ حال و روز شما در ایَام امتحانات ؟؟؟! ... ضایعات معلوم است که ریلکس و خونسرد و هَپی با یک کاسه تخمه جلوی تلویزیون دراز کشیده­اید و فوتبال تماشا می­کنید!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 155صفحه 9