مجله نوجوان 155 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 155 صفحه 32

قرار دادن تصویر در پس زمینه خالی درایو وارد درایوی شوید که می­خواهید تصویر در پس زمینه آن قرار گیرد و کدهای زیر را : [Desktop Drive] Icon File= 8DF8482.ico Icon Index=0 Info Tip=Created With EGP Confirm File Op=0 [Ext Shell Folder Views] {-BE098140-A513-11D0-A3A4-00C4fD706EC}={BE098140 A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] Icon Area_Image=doost.jpg Icon Area_Text=16777215 داخل ویرایشگر notepad کپی کرده و در قسمت IconArea_Image=doost.jpg به جایdoost.jpg نام عکسی را که کپی کرده­اید قرار دهید و در نهایت در درایو مورد نظر با نام desktop.ini و فرمت encoding کد گذاری ANSIرا ذخیره کنید. اکنون با یک Refresh یا خارج و وارد شدن دوباره به محیط درایو، خواهید دید که تصویر مورد نظرتان در پس زمینه (Background) درایو قرار گرفته است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 155صفحه 32