مجله کودک 431 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 431 صفحه 3

ستارگان آسمان شعر ایران نورالدین عبدالرحمان جامی در سال 817 هجری قمری به دنیا آمد. تخلّص این شاعر به «جامی» به دو جهت بود: هم به خاطر ارادتی که به شیخ احمد جام داشت و هم اینکه در «جام» متولد شده بود. وی به همراه پدرش به هرات رفت و در مدرسهی نظامیهی آنجا اقامت گزید. بعد هم به سمرقند رفت و مدتی به کسب علم و دانش پرداخت. وی مجدداً به هرات برگشت. جامی بزرگترین استاد سخن بعد از حافظ محسوب میشود. دیوان اشعارش شامل ترجیعبند، قصیده، غزل، ملمع و رباعی است. مهمترین آثار او عبارتند از: به نثر: بهارستان، نفخاتالانس و به نظم: هفت اورنگ جامی. خواجه شمسالدین محمّد شیرازی معروف به «حافظ» و ملقب به «لسانالغیب» در سال 726 هجری قمری در شیراز متولد شد. دوران کودکی را به علت فوت پدر در نهایت فقر و تنگدستی سپری کرد و تحصیل نمود. به کمک حافظهی قوی خود «قرآن» را حفظ کرد و بسیار نیکو تفسیر مینمود به همین جهت تخلّص «حافظ» را گرفت. وی در حکمت، لغت، ادبیات فارسی و ادبیات عرب استاد بود. دیوان او که یک دیوان عرفانی است مشتمل بر مثنوی، قصیده، غزل، ترجیعبند، رباعی است که بعد از فوتش به همّت دوستش جمعآوری گردید. در سال 793 هجری قمری در شیراز وفات یافت و او را در حومهی شیراز که اکنون به حافظیه مشهور است، دفن نمودند. شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی در سال 580 هجری قمری در شیراز متولد شد. او که از شاعران بزرگ و معروف قرن هفتم هجری به حساب میآید، در کودکی پدرش را از دست داد. وی بعد از تحصیلات مقدماتی از شیراز به بغداد رفت و در مدرسهی نظامیهی آنجا به تحصیل پرداخت. سپس به دربار «اتابک سعدبن زنگی» راه یافت و تخلّص «سعدی» را از نام وی گرفت. در همان زمان «بوستان» را به صورت نظم تألیف کرد. در سال 656 هجری قمری دومین اثرش به نام «گلستان» را عرضه نمود که به صورت نثر سجع و شیوا و شامل 8 باب است که در آن حکایات اخلاقی و اجتماعی بسیار بیان شده است. وی در سال 691 هجری قمری وفات یافت. فرستنده: علی زمانی، 12 ساله از تهران ماجرای عروسک من ما و عمویم با هم همسایه هستیم. من یک دخترعمو دارم که تقریباً همسن من است. ما دوستان خوبی برای هم هستیم. روزی اتفاقی عجیب نزدیک بود این دوستی را به هم بزند اما... من و نسترن هر کدام یک عروسک داشتیم که درست مثل هم بودند. در حقیقت اول نسترن آن عروسک را خریده بود و بعد هم من چون خیلی خوشم آمد رفتم عین آن را خریدم. ماجرا از آن روزی شروع شد که من وقتی به سراغ عروسکم رفتم، دیدم لباس تنش نیست. با ناراحتی فکر کردم لباسش چه شده که یادم آمد روز قبل با نسترن عروسکهایمان را آوردیم و بازی کردیم. حتماًَ عروسکها جابجا شده بودند و من متوجه نشده بودم. وقتی موضوع را به نسترن گفتم، قبول نکرد و گفت که مطمئن است عروسکها جابجا نشده است. من آنقدر اصرار کردم که نسترن از دستم ناراحت شد. عروسکش را آورد داد به من و عروسک بیلباس را گرفت و رفت. شب مادرم به من گفت که چرا عروسک من لباس دارد؟ او برای این تعجب کرده بود که لباس عروسک را خودش درآورده بود که بشوید. من حسابی شرمنده شدم. از نسترن خجالت میکشیدم و از اشتباهی که کرده بودم. فردایش عروسک را برایش بردم و از او معذرتخواهی کردم و به خودم قول دادم در مورد هیچ چیز و هیچ کس زود قضاوت نکنم. فرزانه کامیاران از لاهیجان مقدمه جنگ جهانی دوم سبب شد تا صنایع نظامی وهوایی کشورهای درگیر در جنگ رشد و پیشرفت زیادی کند. در این نبرد از دهها نوع مختلف هواپیما استفاده شد که نشانه این پیشرفت فنآوری است. در این هفته نیز شما را با تعدادی دیگر از این هواپیماها آشنا میکنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 431صفحه 3