مجله کودک 439 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 6

ناصر علی اکبر سلطان توایهمیشه درسفر چلچله مرغ خوش خبر تو ای همیشه در سفر بیا که رویِ بالِ تو سفر کنم مثالِ تو مرا ببر به دورها به روشنی به نورها به دشتِ گل دیارِ گل به باغِ گل بهار گل گربه انگلیسی نقطهدار یکی از انواع گربههایی که درگروه گربههای پلنگی نیز جای میگیرد، این گربه است. نقطههای بدن گربه به صورت دایره، بیضی و یا به شکل گل رز است. موهای دم به صورت حلقهای شکل تشکیل میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 6