مجله کودک 439 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 9

دستشان را برای گرفتن نوزاد پیش آورند و در این حال پرسیدند: «پسر است یا دختر؟»منجواب دادم«دختر است». امام، بچه را در آغوش گرفتند و صورت او را به صورت خود گذاشتند و پیشانی او را بوسیدند. آن وقت با لبخندی شاد سه بار پشت سر هم فرمودند: «دختر، خیلی خوب است. دختر، خیلی خوب است. دختر، خیلی خوب است.» بعد در گوش بچه دعا خواندند و از من پرسیدند: «اسمش چیست؟» گفتم: «راستش آقا، هنوز اسمی برایش انتخاب نکردهایم. خواستیم از شما خواهش کنیم تا اسمی برایش انتخاب بفرمایید!» حضرت امام با رضایت سری تکان دادند و بلافاصله فرمودند: «فاطمه، خیلی خوب است. فاطمه خیلی خوب است. فاطمه خیلی خوب است.» و به این ترتیب، دختر کوچکم از امام، نام مبارک «فاطمه» را گرفت. گربه موکوتاه اروپایی این گربه ابتدا توسط سربازان روم باستان به مناطق شمال اروپا آورده شد تا به این وسیله انبارهای غله خود را از دستبرد موشها حفظ کنند. اندازه گربه، کوچک تا متوسط است و چشمها کاملاً گرد می باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 9