مجله کودک 439 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 10

امیرمحمدلاجورد شکار با تفنگ، شکار بیتفنگ قسمتآخر یک شکارچی در پس مدتها جستوجو و کمین عاقبت احساس میکند که شانس یا رش بوده، نفس در سینه حبس میکند، تفنگ را بالا میآورد، نشانه میرود، حرکت کوچکی به انگشت خود میدهد، ماشه چکانده میشود، بنگ، و با این صدای مهیب، حیوان به خاک میافتد. شکارچی دیگری در پس مدتها جستوجو و کمین، ممکن است است شانس یارش شود، نفس در سینه حبس میکند، نشانه میرود، حرکت کوچکی به انگشت خود میدهد، شاتر چکانده میشود، کلیک، یا یک صدای کوچک، تصویری زیبا از یک حیوان زیبا ثبت میشود. به غیر از گونه آدمیزاد، گمان نمیرود که در هیچ گونهای از جانوران این همه اختلاف در رفتار وجود داشته باشد. آخرین قسمت از دیدار با فریبرز حیدری، عکاس حیاتوحش را میخوانید. گربه موکوتاه اروپایی سیاه نقطهدار از دیگر انواع این نوع گربههاست. این گربه به رنگهای کرم و نارنجی نیز دیده میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 10