مجله کودک 439 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 13

هیچ بدنامیای برایش ایجاد نمیشود و قرار باشد طعمه یکی از حیوانات شوم ترجیح میدهم آن حیوان پلنگ باشد. Õ پلنگ را خیلی دوست دارید؟ خیلی زیاد، اما درستتر بخواهم بگویم این است که همه حیوانات را خیلی دوست دارم. Õ حتی سوسک؟ بله حتی سوسک. Õ اگر همسرتان جیغ بکشد و بگوید: «ای وای، سوسک، فریبرز کجایی؟ بیا بکشش.» چه میکنی؟ خُب ، هر فردی این اجازه را دارد که همسری متناسب با روحیات خودش انتخاب کند. من برای انتخاب همسر، قطعاً این است که او حیوانات را دوست داشته باشد. به هر حال اگر در چنین شرایطی قرار بگیرم که کسی از سوسک بترسد و از من کمک بخواهد به کمکش میروم، سوسک را میگیرم و به حیاط یا کوچه میبرم و آنجا رهایش میکنم اما او را نخواهم کشت. بارها پیش آمده که مادرم مثلاً با دیدن یک مارمولک فریاد زده و از من کمک خواسته تا او را بگیرم و بکشمش. من هم بلافاصله دویدهام و او را گرفتهام و به بیرون از خانه بردهام اما هیچ وقت نمیتوانم در برابر این موجود کوچک و قشنگ، نقش یک قاتل را بازی کنم. «بلو اگزوتیک» از دیگر انواع گربه موکوتاه خارجی است. این گربه به نوازش و تیمار توسط انسان علاقه زیادی دارد. بلواگزوتیک گربهای کم ‏‏توقع در هنگام خوردن است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 13