مجله کودک 439 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 16

هاشوربزن اگر خانههایی را که با نقطه مشخص شدهاند هاشور بزنی، یک تصویر خواهی داشت. قلم بردار و دست به کار شو. پاسخسرگرمیشمارهگذشته: کدامماهیگیر؟! گربه خارجی سایه نقرهای با چشمان سبزرنگ و سایهای از رنگ نقرهای از دیگر انواع گربههای اگزوتیک است. این گربه به گربه چین چیلا نیز شباهت دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 16